Hoge Raad, 17-04-2015 / 13/01515


ECLIECLI:NL:HR:2015:1063
Meer over deze zaak:
Datum17-04-2015
InhoudsindicatieKort geding. Auteursrecht; inbreukactie My little pony. Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen die voortvloeien uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht. Willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? Slaafse nabootsing, maatstaf. Tardieve grief, grenzen van de rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? HvJEU 2 maart 1982, ECLI:EU:C:1982:72, NJ 1983/212 (IDG/Beele). Toewijzing proceskosten auteursrechtelijke grondslag principale beroep, ambtshalve begroting bij gebreke van uitsplitsing, art. 1019h Rv.
Recht.nl artikelAuteursrecht blijft rechtvaardiging beperking vrij verkeer van goederen (06-05-2015)
De uitzondering die art. 36 VWEU ter bescherming van IE-rechten aanbrengt op het verbod op invoer- en uitvoerbeperkingen tussen EU-lidstaten, geldt ook bij IE-rechten die (slechts) tot op zekere hoogte Europees geharmoniseerd zijn, zoals het auteursrecht en het merkenrecht.
> Auteursrecht blijft rechtvaardiging beperking vrij verkeer van goederen (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Noot onder HR Simba tegen Hasbro (Paul Geerts, IER 2015/57)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
NJB 2015/862
Hasbro c.s. verhandelen ‘My Little Pony’- speelgoedponies. Simba verhandelt een andere speelgoedpony. Hasbro c.s. vorderen een verbod daartoe met een beroep op auteursrechten en op het recht betreffende de slaafse nabootsing. HR: 1. Handelsbelemmering. Intellectuele eigendom. Ook onder geharmoniseerd recht van intellectuele eigendom is toepassing van art. 36 VWEU gerechtvaardigd en noodzakelijk. 2. In beginsel strakke regel. Rechtsgronden. Enge opvatting. De eerste rechter heeft een maatstaf over slaafse nabootsing toepasselijk geoordeeld. Appellanten komen hiertegen niet op bij memorie van grieven, maar wel bij pleidooi in hoger beroep. Nu de vraag naar de hier toepasselijke maatstaf de openbare orde niet raakt, is het hof gebonden aan het oordeel van de eerste rechter. 3. Slaafse nabootsing. In Richtlijn 2005/29/EG is het recht betreffende de slaafse nabootsing niet geharmoniseerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
RvdW 2015/557
Kort geding. Auteursrecht; inbreukactie ‘My Little Pony’. Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen voortvloeiend uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht; willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? Slaafse nabootsing?; maatstaf. Tardieve grief; grenzen rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? Proceskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015 (met noot)
D.W.F. Verkade
NJ 2015/291
Kort geding. Auteursrecht; inbreukactie ‘My Little Pony’. Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen voortvloeiend uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht; willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? Slaafse nabootsing?; maatstaf. Tardieve grief; grenzen rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? Proceskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2015/49
Enge leer, Grievenstelsel, Ambtshalve rechterlijke taak, De door de grieven bepaalde rechtsstrijd in hoger beroep, Ambtshalve toepassing van een toetsingsmaatstaf
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2007:BB0755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2342
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2342
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:433
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1167
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2703
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1670