Hoge Raad, 17-04-2015 / 14/04533


ECLIECLI:NL:HR:2015:1064
Meer over deze zaak:
Datum17-04-2015
InhoudsindicatieProcesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof s-Hertogenbosch. Recht in de zin van art. 79 RO. Verenigbaarheid pilotreglement met art. 35 lid 1 Rv. Bevoegdheid tot het vaststellen van procesreglementen, art. 133 Rv. Ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing. Goede procesorde, afweging van belangen. Mogelijkheid van herstel van het verzuim bieden.
Recht.nl artikelHandhaving pilot-procesregels door gerechtshof niet altijd aanvaardbaar (23-04-2015)
Binnen de rechtspraak lopen sinds enkele jaren verschillende pilots waarmee onder meer wordt beoogd de doorlooptijden van procedures te verkorten. Deze regels kunnen met zich meebrengen dat een partij die in hoger beroep is gegaan, toch zijn kans verliest om zijn zaak aan het hof voor te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een advocaat verzuimt om tijdig een memorie van grieven in te dienen. De Hoge Raad heeft zich hierover in twee zaken gebogen.
Een jaar later, in april 2016, speelde een vergelijkbare zaak, waarbij een clausule uit het pilotreglement werd toegepast die aanmerkelijk afweek van het landelijk procesreglement - en als draconisch werd beoordeeld.
> Handhaving procesregels door gerechtshof niet altijd aanvaardbaar (Van Iersel Luchtman Advocaten)
> Ambtshalve akte niet-dienen op grond van pilotreglement is onredelijke sanctie (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
> De Hoge Raad laat zich uit over pilotreglementen: akte niet-dienen kan onredelijke sanctie zijn (Bart Beekman, BOEKEL)
> Zie ook: Hoge Raad casseert na rücksichtslos verleende akte niet-dienen (Sjef van Swaaij, 09/04/2016)
> Ook onder pilotreglement altijd ten minste twee weken uitstel voor grieven (Cassatieblog.nl, 28/04/2016)
> Akte niet-dienen blijft niet-redelijk (Bart Beekman, BOEKEL)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
NJB 2015/869
Hoger beroep. Termijnen voor memories. Pilotreglement. Zie ook HR 17 april 2015, nr. 14/01534, ECLI:NL:HR:2015:1075, hiervóór afgedrukt (NJB 2015/865). Het Hof ’s-Hertogenbosch stelt overeenkomstig zijn Pilotreglement voor memorie van grieven een termijn van zes weken, verleent een eenmalig uitstel van vier weken en verleent daarna zonder waarschuwing vooraf ambtshalve verval van recht. HR: 1. Procesreglement. Een procesreglement dat door een daartoe bevoegd rechterlijk orgaan is vastgesteld en behoorlijk is bekendgemaakt, moet worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO. De bevoegdheid tot het vaststellen van een procesreglement als het onderhavige vloeit voort uit art. 133 Rv. Art. 35 lid 1 Rv staat niet aan de geldigheid van het pilotreglement in de weg. 2. Termijnen. Het hof heeft ten onrechte nagelaten een termijn van veertien dagen te verlenen om het verzuim te herstellen.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2015/210
Procesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch; recht in zin art. 79 RO. In afwijking van landelijk procesreglement ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing; goede procesorde; afweging van belangen; korte termijn (veertien dagen) voor herstel verzuim. Een procesreglement dat door een daartoe bevoegd rechterlijk orgaan is vastgesteld en behoorlijk is bekendgemaakt, moet worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO. De bevoegdheid tot het vaststellen van een procesreglement als het onderhavige pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch, vloeit voort uit art. 133 Rv. Art. 35 lid 1 Rv staat niet aan de geldigheid van het pilotreglement in de weg. De omstandigheid dat art. 35 Rv uniformering tot doel heeft, doet niet af aan de geldigheid van een bevoegdelijk vastgesteld procesreglement dat afwijkt van het landelijk procesreglement.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
RvdW 2015/559
Procesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch; recht in zin art. 79 RO. In afwijking van landelijk procesreglement ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing; goede procesorde; afweging van belangen; korte termijn (veertien dagen) voor herstel verzuim. Een procesreglement dat door een daartoe bevoegd rechterlijk orgaan is vastgesteld en behoorlijk is bekendgemaakt, moet worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO. De bevoegdheid tot het vaststellen van een procesreglement als het onderhavige pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch, vloeit voort uit art. 133 Rv. Art. 35 lid 1 Rv staat niet aan de geldigheid van het pilotreglement in de weg. De omstandigheid dat art. 35 Rv uniformering tot doel heeft, doet niet af aan de geldigheid van een bevoegdelijk vastgesteld procesreglement dat afwijkt van het landelijk procesreglement.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
Prg. 2015/156
Procesrecht. Is het geoorloofd dat Hof 's-Hertogenbosch memorietermijn van maximaal tien weken in pilotreglement telkens en onverkort handhaaft? Nee, sanctie moet in verhouding staan tot gevolgen en door strikte naleving pilot kan toegang tot appelrechter in het geding komen.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015 (met noot)
N. de Boer
JIN 2015/134
Procesrecht, Pilotreglement, Akte niet-dienen
TijdschriftartikelHoge Raad 17-04-2015
JBPr 2016/3
Termijn voor indienen grieven volgens pilotreglementen en de goede procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2813 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:82
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1501
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2464 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:606 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:376 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1459 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:359 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:82
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:673
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:39
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:20
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1173
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:40
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:48
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:847
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:693
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2758
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1705
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4185
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2691
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:534
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7168
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3660
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1703
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3071