Hoge Raad, 29-05-2015 / 14/01134


ECLIECLI:NL:HR:2015:1353
Meer over deze zaak:
Datum29-05-2015
InhoudsindicatieOmzetbelasting; misbruik van recht; bouw en overdracht van een schoolgebouw door de gemeente aan een stichting ten behoeve van een bijzondere school; het veranderen van juridische structuren in een vergevorderd stadium van de bouw van een school met enkel het oogmerk btw te besparen, vormt misbruik van recht (fraus legis); in het kader van herdefiniŽring van transacties vaststellen van btw-voordeel; vermindering correctie gemeente met de van de stichting geheven overdrachtsbelasting aangezien die voor rekening van de gemeente is gekomen.
Recht.nl artikelFraus legis met btw, maar aftrek overdrachtsbelasting (01-06-2015)
De Belastingdienst kan rechtshandelingen negeren als deze handelingen geen wezenlijke betekenis hebben en alleen bedoeld zijn om belasting te besparen. Dit negeren van rechtshandelingen kan echter mede tot gevolg hebben dat de fiscus een teruggaaf moet geven voor betaalde belasting die zonder de constructie niet verschuldigd was geweest.
> Fraus legis met btw, maar aftrek overdrachtsbelasting (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 29-05-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/32.16
Nijkerk heeft wel recht op teruggaaf overdrachtsbelasting bij toepassing btw-besparende constructie
TijdschriftartikelHoge Raad 29-05-2015
BNB 2015/148
Veranderen juridische structuren in vergevorderd stadium bouw van school enkel om omzetbelasting te besparen, vormt misbruik van recht. Vermindering correctie met voor rekening van gemeente gekomen overdrachtsbelasting
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:121 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:702 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:5 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1380
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:639