Hoge Raad, 12-06-2015 / 14/02087


ECLIECLI:NL:HR:2015:1600
Datum12-06-2015
InhoudsindicatieProcesrecht, verbintenissenrecht. Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag. Vergoeding kosten ter voorbereiding gedingstukken en instructie van de zaak, art. 237-240 Rv, art. 6:96 lid 2 en 3 BW. Exclusieve en limitatieve regeling vergoeding proceskosten.
Recht.nl artikelRegeling forfaitaire proceskostenveroordeling in beginsel limitatief en exclusief (25-06-2015)
Behoudens bijzondere omstandigheden, bevatten de artikelen 237-240 Rv een zowel limitatieve als exclusieve regeling ten aanzien van de proceskosten waarin een bij vonnis in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld.
> Regeling forfaitaire proceskostenveroordeling in beginsel limitatief en exclusief (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015
NJB 2015/1199
Proceskosten. Eiser vordert schadevergoeding wegens een onrechtmatig gelegd beslag. Hij voert schadeposten op die verband houden met de procedure die hij heeft moeten voeren om het beslag opgeheven te krijgen. HR: 1. Volledige schadevergoeding. De wettelijke regeling van proceskostenvergoeding derogeert aan het uitgangspunt van volledige schadevergoeding. 2. Verrichtingen. Het oordeel van het hof dat de vordering tot vergoeding van de in het opheffingsgeding gemaakte advocatenkosten, de bij die gelegenheid gemaakte reis- en verletkosten van de partij zelf, haar gederfde inkomsten en de kosten van aangetekende brieven, verrichtingen betreft waarvoor de wettelijk geregelde proceskostenvergoeding een vergoeding pleegt in te sluiten, is alleszins begrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015
RvdW 2015/747
Schade als gevolg onrechtmatig gelegd beslag; art. 237-240 Rv; exclusieve en limitatieve regeling vergoeding proceskosten die derogeert aan art. 6:96 lid 2 BW en aan beginsel volledige schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015 (met noot)
G.J.P. Molkenboer
JOR 2016/17
Onrechtmatig gelegd beslag, Afwijzing vordering tot schadevergoeding van voor opheffingskortgeding gemaakte advocaatkosten, reiskosten, gederfde inkomsten en kosten van aangetekend verzonden brieven, Regeling proceskosten ex art. 237-240 Rc is exclusief en limitatief, Regeling derogeert aan art. 6:96 lid 2 BW en aan het beginsel van volledige schadevergoeding
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015 (met noot)
S.M.A.M. Venhuizen
JBPr 2016/17
Vergoeding van de volledige proceskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015
FIP 2016, sign. 212
Schadevergoeding bij onrechtmatig beslag
TijdschriftartikelHoge Raad 12-06-2015 (met noot)
H.B. Krans
NJ 2016/380
Schade als gevolg onrechtmatig gelegd beslag; art. 237-240 Rv; exclusieve en limitatieve regeling vergoeding proceskosten die derogeert aan art. 6:96 lid 2 BW en aan beginsel volledige schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:230
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2360 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2366 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:147 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:138 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4166
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4203
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9532
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:411
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6512
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:419
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:141
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:620
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1100
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:4
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5404
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2282
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2042
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:230
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3401
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:480
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:475
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:752
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2139
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1566
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1454
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9842
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1705
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:6551
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5940
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:853
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2740
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:121
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2212
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7827
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:3074
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4649
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2948
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4529
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3853
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2761
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2400
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1565
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:472
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:4867
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:905
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12424
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4962
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2394
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:514
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2867
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1313
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2174
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1550
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7669
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:8429
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7247
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5539