Hoge Raad, 23-06-2015 / 14/01170


ECLIECLI:NL:HR:2015:1709
Meer over deze zaak:
Datum23-06-2015
Inhoudsindicatie(Doen) horen van getuige. Art. 6 EVRM. De HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BX5539. Het Hof heeft het p-v inhoudende de niet ttz. afgelegde, de verdachte belastende verklaring van X voor het bewijs gebezigd zonder dat de verdediging in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om X als getuige te (doen) ondervragen. Die verklaring houdt o.m. in dat X heeft gezien dat degene die uit de auto stapte de Peugeot heeft bestuurd. Voor dit door verdachte betwiste onderdeel van de verklaring van X is geen steun te vinden in andere door het Hof gebezigde bewijsmiddelen. Het Hof heeft i.s.m. art. 6 lid 1 en 3 EVRM het hiervoor bedoelde p-v voor het bewijs heeft gebezigd.
Recht.nl artikelHet ondervragingsrecht toegepast (17-07-2015)
Het gebruik van getuigenbewijs luistert nauw en het is aan de verdediging alert te zijn op de wijze waarop dergelijk materiaal als bewijs wordt gebruikt door de rechter. Dat verweren op dat punt overigens niet voor dovemans oren bestemt zijn, blijkt onder meer uit dit arrest van de Hoge Raad.
> Het ondervragingsrecht toegepast (Hertoghs advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 23-06-2015
RvdW 2015/836
Geen gelegenheid getuige te ondervragen. Schending art. 6 EGRM nu steunbewijs ontbrak.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-06-2015
NJB 2015/1345
Grenzen getuigenbewijs Post-Vidgen, toepassing HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5539, NJ 2013/145: gebruik voor het bewijs van een proces-verbaal inhoudende een niet ter terechtzitting afgelegde, de verdachte belastende verklaring van een getuige (een aspirant-agent in zijn vrije tijd), zonder dat de verdediging in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om die getuige te doen ondervragen. Nu voor een cruciaal onderdeel van de verklaring (over het daderschap van verdachte) geen steun is te vinden in andere door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is gebruikmaking voor het bewijs van de verklaring in strijd met art. 6 lid 1 en lid 3 aanhef en onder d EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5539 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:536
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:568
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1253
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5773
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3181