Hoge Raad, 06-02-2015 / 13/04872


ECLIECLI:NL:HR:2015:246
Meer over deze zaak:
Datum06-02-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud. Financieringsvoorbehoud niet op de juiste wijze ingeroepen. Handelen in hoedanigheid van bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 en 2628, NJ 2015/22 en NJ 2015/21.
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid: rechter moet persoonlijk ernstig verwijt vaststellen (11-02-2015)
Als een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast voor aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
> Bestuurdersaansprakelijkheid: rechter moet persoonlijk ernstig verwijt vaststellen (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap? (Selma van Ramele, Dirkzwager)
> Financieringvoorbehoud bij aangaan koopovereenkomst (René Willemsen, GMW Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
NJB 2015/356
Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Een bestuurder van een vennootschap wijst de vennootschap aan als koper. De vennootschap komt de koopovereenkomst niet na en biedt geen verhaal. Het hof oordeelt dat de bestuurder onrechtmatig jegens de verkoper heeft gehandeld. HR: Uit de overwegingen van het hof blijkt niet dat het heeft onderzocht of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
RvdW 2015/260
Bestuurdersaansprakelijkheid. Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud. Financieringsvoorbehoud niet op de juiste wijze ingeroepen.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015 (met noot)
J. van Bekkum
JOR 2015/102
Bestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens schuldeisers van de vennootschap, Hof heeft miskend dat voor aansprakelijkheid bestuurder een voldoende ernstig persoonlijk verwijt van verweten handelen vereist is, In zoverre slaagt cassatiemiddel, Verwijzing naar HR 5 september 2014, «JOR» 2014/325, m.nt. SCJJK en HR 5 september 2014, «JOR» 2014/296, m.nt. Kroeze
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015 (met noot)
P. Haas
JIN 2015/57
Bestuurdersaansprakelijkheid, Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
RO 2015/27
Bestuurdersaansprakelijkheid. Voor het aannemen van aansprakelijkheid van de bestuurder naast de vennootschap is vereist dat de bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
FIP 2015, sign. 211
Voldoende ernstig persoonlijk verwijt
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
RAV 2015/44
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is voor de aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon vereist dat de vastgestelde onrechtmatigheid die is gebaseerd op het handelen van de natuurlijk persoon in zijn hoedanigheid van bestuurder vereist dat hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt?
TijdschriftartikelHoge Raad 06-02-2015
JONDR 2015/416
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandelenoverdracht, koopovereenkomst, financieringsvoorbehoud. Hof heeft ten onrechte niet onderzocht of bestuurder van Crane Services BV een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3554
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2243
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3554
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:467
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1195
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2243
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:824
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1128