Hoge Raad, 09-10-2015 / 15/02543


ECLIECLI:NL:HR:2015:3011
Datum09-10-2015
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie; kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop in aanmerking nemen bij behoefte of bij draagkracht?
Recht.nl artikelKindgebonden budget telt niet mee bij alimentatie (09-10-2015)
Als de rechtbank alimentatie voor minderjarige kinderen vaststelt, wordt het kindgebonden budget, inclusief 'alleenstaande ouderkop', niet meegerekend bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
> Kindgebonden budget telt niet mee bij alimentatie (Paul Snijders, Witlox Snijders)
> Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
> Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl)
> Meer kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad (JuroFoon)
> Kinderalimentatie (Marith Vos, Bierman Advocaten)
> Kindgebonden budget strekt niet in mindering op behoefte kinderen (Marten Kooijman, Dirkzwager)
> Expertgroep hield zich doof (Advocatenblad.nl)
> Kamerbiref inzake ECLI:NL:HR:2015:3011 (Ministerie van SZW)
> Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind (Agnes van Wieren, Banning)
> De invloed van het kindgebonden budget op de hoogte van partneralimentatie: forumshopping loont (Agnes van Wieren, Banning)
Recht.nl artikelPrejudiciŽle beslissing HR grond voor wijziging kinderalimentatie ex art. 1:401 lid 4 en 5 BW (22-01-2019)
De prejudiciŽle uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 inzake alleenstaande ouderkop kan een wijzigingsgrond opleveren in de zin van art. 1:401 lid 4 of 5 BW.
> PrejudiciŽle beslissing HR grond voor wijziging kinderalimentatie ex art. 1:401 lid 4 en 5 BW (Mirella Peletier, Cassatieblog.nl)
> Noot bij ECLI:NL:HR:2018:2381 (Femke de Kievit, PFR-updates.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
NJB 2015/1859
PrejudiciŽle vraag. Kinderalimentatie. Kindgebonden budget. Alleenstaande ouderkop. HR: 1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. 2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
RvdW 2015/1094
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Kinderalimentatie, art. 1:404 lid 1 BW; alleenstaande ouderkop en overige deel kindgebonden budget in aanmerking nemen bij behoefte kind of bij draagkracht verzorgende ouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
P. Vlaardingerbroek
JPF 2015/120
PrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv), Kinderalimentatie: berekening behoefte kind, Kinderalimentatie: kindgebonden budget en alleenstaandeouderkop in aanmerking nemen bij behoefte of bij draagkracht.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
EB 2015/96
Kinderalimentatie en kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
Prg. 2015/323
Kinderalimentatie. Worden kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop voor berekening kinderalimentatie toegerekend aan behoefte van kind? Nee. Dit is inkomensondersteuning en die moet worden opgeteld bij draagkracht budgetontvangende ouder.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
S.F.M. Wortmann
NJ 2015/465
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Kinderalimentatie, art. 1:404 lid 1 BW; alleenstaande ouderkop en overige deel kindgebonden budget in aanmerking nemen bij behoefte kind of bij draagkracht verzorgende ouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
I. Vledder
JIN 2015/218
PrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv), Kinderalimentatie, Kindgebonden budget
TijdschriftartikelDe Hoge Raad en het kindgebonden budget: hoe nu verder?
M.J. HŁsen
EB 2016/3
De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 op prejudiciŽle vragen van het Hof Den Haag geantwoord dat het kindgebonden budget niet in mindering gebracht moet worden op de behoefte van een kind, maar in zijn geheel in aanmerking moet worden genomen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Daarbij dient volgens de Hoge Raad geen onderscheid gemaakt te worden tussen de sinds 1 januari 2015 bestaande alleenstaande ouderkop en de rest van het kindgebonden budget. De Hoge Raad vindt dat beide verstrekkingen namelijk dezelfde aard en strekking hebben.
TijdschriftartikelDe Hoge Raad en het kindgebonden budget: een nadere beschouwing
A.R. van Wieren
EB 2016/13
De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een prejudiciŽle beslissing gegeven over de wijze waarop het kindgebonden budget (en de daarvan onderdeel uitmakende alleenstaande ouderkop) bij de berekening van kinderalimentatie dient te worden betrokken. Daarbij heeft de Hoge Raad de Conclusie van A-G Hammerstein van 4 september 2015 gevolgd. In dit artikel zullen de gevolgen van deze beslissing voor de vaststelling van de hoogte van kinder- en partneralimentatie, zowel ten aanzien van het verleden als in de toekomst, aanvullend worden besproken ten opzichte van het artikel van mr. drs. M.J. HŁsen in de vorige aflevering van EB 2016/3.
TijdschriftartikelPartneralimentatie en kindgebonden budget: een cirkelredenering?
A.R. van Wieren
EB 2016/6
De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een prejudiciŽle beslissing gegeven over de wijze waarop het kindgebonden budget (en de daarvan onderdeel uitmakende alleenstaande ouderkop) bij de berekening van kinderalimentatie dient te worden betrokken. Naar aanleiding daarvan heeft auteur in zijn artikel ďDe Hoge Raad en het kindgebonden budget: een nadere beschouwingĒ in EB 2016/13 de gevolgen van deze beslissing voor de vaststelling van de hoogte van kinder- en partneralimentatie besproken. Onderhavig artikel gaat vooral over de gevolgen van het kindgebonden budget voor de hoogte van partneralimentatie. Het ziet er namelijk naar uit dat er opnieuw sprake is van verschil van opvatting over de wijze waarop het kindgebonden budget in de alimentatieberekening dient te worden meegenomen. Deze keer gaat het echter om de wisselwerking tussen enerzijds het kindgebonden budget en anderzijds de partneralimentatie.
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1288 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1711
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1273 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2229 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1288 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:360 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:806 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:116 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:412
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1890
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:358
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:309
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1396
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1405
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:38
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2381
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:487
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3618
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4859
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:721
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1382
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:493
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:112
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2013
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:133
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7364
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2932
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2462
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2432
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1421
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:730
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13644
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1711
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:10101
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5104
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:2605
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:602
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3033
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2323
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1529
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:923
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:327
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2827
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5640
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4843
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4442
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3852
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2306
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:948
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3711
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2890
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2882
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:245
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5294
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4894
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4264
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3574
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1388
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1257
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:2145
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1152
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:5354
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:6226
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5621
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4634
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3552
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:668
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:249
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:209
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:70
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2973
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2313
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2310
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1974
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1973
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1892
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:335
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9332
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9206
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8861
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8631
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8509
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8046
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7793
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7360
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7358
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7197
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7179
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7173
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6915
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6137
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6011
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5443
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5441
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5405
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5404
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5120
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4549
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4449
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4242
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4104
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3921
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3272
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3271
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2934
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2933
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2928
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2517
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2132
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2098
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1857
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1856
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1851
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1046
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:705
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:645
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:643
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:530
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:529
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:347
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3319
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1843
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1640
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:846
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5819
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5811
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11449
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10480
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:14745
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13643
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13642
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12588
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8587
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5361
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4772
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4258
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:10096
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9947
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9122
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8326
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7966
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4940