Hoge Raad, 30-10-2015 / 15/00212


ECLIECLI:NL:HR:2015:3195
Datum30-10-2015
InhoudsindicatieProcesrecht. Aanvulling grondslag vordering. Twee conclusie-regel. Aanpassen stellingen na cassatie en verwijzing. Ongerechtvaardigde verrijking. Vergoeding redelijk?
Recht.nl artikelGrondslag genoemd ter voldoening aan substantiŽringsplicht mocht niet aan toewijzing vordering ten gronde worden gelegd (19-11-2015)
Het hof heeft ten onrechte de vordering toegewezen op grond van ongerechtvaardigde verrijking, nu dit leerstuk niet aan de eis ten grondslag was gelegd, maar slechts was genoemd in het kader van de substantiŽringsplicht van art. 111 lid 3 Rv. Het hof is daarmee buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden.
> Grondslag genoemd ter voldoening aan substantiŽringsplicht mocht niet aan toewijzing vordering ten gronde worden gelegd (Irina Timp, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 30-10-2015
NJB 2015/1955
Grenzen van de rechtsstrijd. HR: 1. Feitelijke grondslag. Eiseres heeft blijkens de stukken van het geding uitsluitend nakoming gevorderd. Het hof heeft derhalve in strijd met art. 24 Rv gehandeld door de vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking toe te wijzen. 2. Tweeconclusieregel. Het hof heeft niet aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat eiseres/geÔntimeerde na het tussenarrest van het hof haar vordering alsnog op ongerechtvaardigde verrijking heeft gebaseerd, en dat in dit bijzondere geval grond bestaat om dit toe te staan, bijvoorbeeld omdat gedaagde/appellant daarin ondubbelzinnig heeft toegestemd, laat staan dat het dit heeft gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-10-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2015/448
Hoger beroep; art. 24 Rv; verboden aanvulling grondslag vordering; twee conclusie-regel; uitzonderingen.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-10-2015
RvdW 2015/1176
Hoger beroep; art. 24 Rv; verboden aanvulling grondslag vordering; twee conclusie-regel; uitzonderingen.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-10-2015 (met noot)
F.J.P. Flock
JBPr 2016/7
Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden, Verboden aanvulling van de grondslag van de vordering, Twee-conclusie-regel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1671
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3079
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:54 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1315
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4523
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1671
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3079