Hoge Raad, 10-11-2015 / 14/02984


ECLIECLI:NL:HR:2015:3268
Meer over deze zaak:
Datum10-11-2015
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het middel, dat klaagt over het oordeel van het Hof dat in een ontnemingszaak als i.c., waarin de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM is overschreden, de enkele constatering van die overschrijding het passende rechtsgevolg is van die overschrijding, is op de gronden vermeld in de conclusie van de A-G onder 12 en 13 terecht voorgesteld. De HR doet om doelmatigheidsredenen de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-11-2015
RvdW 2015/1249
Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2025
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:562
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2025
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2109