Hoge Raad, 27-11-2015 / 15/02072


ECLIECLI:NL:HR:2015:3370
Datum27-11-2015
InhoudsindicatieBesluit proceskosten bestuursrecht; wegingsfactor. Richtlijn van de belastingkamers van de gerechtshoven inzake vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties, Raad voor de Rechtspraak, Stcrt. 2012, 26039: recht in de zin van art. 79 Wet RO.
Recht.nl artikelProceskostenzaak is niet enige lichte WOZ-zaak (01-12-2015)
Rechters moeten in zaken over WOZ-taxaties bij de berekening van proceskostenvergoeding een zaak die uitsluitend over de proceskostenvergoeding gaat, als licht aanmerken. Dit betekent volgens de Hoge Raad niet dat andere zaken niet ůůk als licht zijn aan te merken.
> Proceskostenzaak is niet enige lichte WOZ-zaak (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 27-11-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/63.8
Uitleg Hoge Raad over richtlijn inzake vergoeding proceskosten bij WOZ-taxaties
TijdschriftartikelHoge Raad 27-11-2015
NJB 2015/2247
Wegingsfactor bij toepassing besluit proceskosten bestuursrecht. Algemene beginselen van behoorlijke rechtspleging. Richtlijn van de belastingkamers van de gerechtshoven inzake vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties, Raad voor de rechtspraak, Stcrt. 2012, 26039: recht in de zin van art. 79 Wet RO.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-11-2015
BNB 2016/53
Wegingsfactor proceskostenvergoeding. Richtlijn belastingkamers gerechtshoven inzake vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties: recht in de zin van art. 79 Wet RO
TijdschriftartikelHoge Raad 27-11-2015 (met noot)
L.M. Koenraad
AB 2016/95
Welke beslissingen kunnen worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 Wet RO?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2293 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:954
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4577 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1002
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:954
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1504
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:778
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4571
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1609
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:250
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:249