Hoge Raad, 04-12-2015 / 14/04537


ECLIECLI:NL:HR:2015:3475
Meer over deze zaak:
Datum04-12-2015
InhoudsindicatieHuwelijksvermogensrecht; verrekening. Toepassing sanctie art. 1:135 lid 3 BW bij opzettelijk verzwijgen van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed.
Recht.nl artikelDe reikwijdte van de sanctie van artikel 1:135 lid 3 BW (11-12-2015)
Wanneer de verrekening bij uitspraak van de rechter is vastgesteld en één van de echtgenoten daarna ontdekt dat de ander een goed dat tot het te verrekenen vermogen behoort opzettelijk heeft verzwegen, zoekgemaakt of verborgen heeft gehouden, dan kan die echtgenoot zich ook in een eventuele appèlprocedure nog beroepen op de sanctie van artikel 1:135 lid 3 BW en de daaruit voortvloeiende vordering in die appèlprocedure instellen.
> De reikwijdte van de sanctie van art. 1:135 lid 3 BW (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
> Opzettelijk verzwegen polissen niet verrekend bij verdeling; waarde komt volledig toe aan ex-echtgenote (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015
NJB 2015/2236
Huwelijkse voorwaarden. Verrekening. Verzwijging. Sanctie. Nadat de eerste rechter de verrekening tussen ex-echtelieden heeft vastgesteld, ontdekt de ene ex-echtgenoot dat de andere een tot het te verrekenen vermogen behorend goed opzettelijk heeft verzwegen. HR: In een dergelijk geval kan de ex-echtgenoot zich in de appelprocedure erop beroepen dat de waarde van het goed geheel aan hem dient te worden vergoed.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015
RvdW 2016/45
Vermogensrechtelijke afwikkeling ontbonden huwelijk. Opzettelijke verzwijging van tot te verrekenen vermogen behorend goed; art. 1:135 lid 3 BW; strekking; vordering in appel na vaststelling verrekening door rechter?
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2016/15
Vermogensrechtelijke afwikkeling ontbonden huwelijk. Opzettelijke verzwijging van tot te verrekenen vermogen behorend goed; art. 1:135 lid 3 BW; strekking; vordering in appel na vaststelling verrekening door rechter?
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015
JPF 2016/2
Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Vóór voltooiing verrekening kan geen sprake zijn van verzwijgen van goederen.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1728
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2045
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:565 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1329 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1728
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:215
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1089
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:519
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1018
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:426
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2045
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4408
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:348