Hoge Raad, 18-12-2015 / 15/00040


ECLIECLI:NL:HR:2015:3603
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieInformatiebeschikking. Artikelen 47 en 52a AWR. Plaats van feitelijk leiding geven. Hof maakt onvoldoende duidelijk of het volgens de maatstaf van BNB 2003/268 heeft beoordeeld of de desbetreffende bescheiden in redelijkheid van belang zouden kunnen zijn.
Recht.nl artikelInformatiebeschikking bij vermoeden van belastingplicht (24-12-2015)
De fiscus kan een informatiebeschikking afgeven als hij in redelijkheid het vermoeden heeft dat sprake is van belastingplicht in Nederland. Het voeren van enkele besprekingen in Nederland die primair zijn gericht op het opzetten van een nieuwe structuur, kan volgens de Hoge Raad het vragen van inlichtingen rechtvaardigen.
> Informatiebeschikking bij vermoeden van belastingplicht (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2016/2.6
Verwijzingshof moet beslissen of informatiebeschikkingen al dan niet een Ďfishing expeditioní zijn
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
E.B. Pechler
BNB 2016/48
Hof maakt onvoldoende duidelijk hoe het heeft beoordeeld of de opgevraagde bescheiden in redelijkheid van belang zouden kunnen zijn
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7498 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4992
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1640
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4234
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6734
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:423
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10225
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2107
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3192
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3519
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3442
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4992
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1440
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1018
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7315
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9003
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4168
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:773
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:8187
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:610