Hoge Raad, 20-03-2015 / 14/01332


ECLIECLI:NL:HR:2015:660
Datum20-03-2015
InhoudsindicatieArtikel 8:73 Algemene wet bestuursrecht. Indien een belanghebbende door de rechter op alle geschilpunten in het ongelijk wordt gesteld, maar er wel een immateriŽle schadevergoeding wordt toegekend, dient de rechter het griffierecht aan belanghebbende te laten vergoeden. Ook dient een proceskostenvergoeding te worden toegekend, indien overigens aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.
Recht.nl artikelVergoeding griffierecht fiscale zaken na immateriŽle schadevergoeding (23-03-2015)
Als de belastingrechter een belanghebbende tijdens een procedure een vergoeding van immateriŽle schade toekent, moet hij ook de Belastingdienst het griffierecht laten vergoeden. Bovendien kan de belanghebbende recht hebben op een proceskostenvergoeding. Dit alles geldt ook als de belanghebbende op alle geschilpunten in het ongelijk is gesteld.
> Vergoeding griffierecht dankzij immateriŽle schadevergoeding (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/16.7
Bij toekenning van alleen vergoeding voor immateriŽle schade bestaat ook recht op proceskostenvergoeding
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015
NJB 2015/702
ImmateriŽleschadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn. Indien een belanghebbende door de rechter op alle geschilpunten in het ongelijk wordt gesteld, maar er wel een immateriŽleschadevergoeding wordt toegekend, dient de rechter het griffierecht aan belanghebbende te laten vergoeden en een proceskostenvergoeding te worden toegekend (anders: het Hof). Wegingsfactor Ďlichtí (0,5 punt) voor het gewicht van de zaak.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015
BNB 2015/198
Vergoeding griffierecht en toekenning proceskostenvergoeding bij toekenning immateriŽleschadevergoeding, ook als de belanghebbende overigens in het ongelijk wordt gesteld
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:594
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:32 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4638 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:102 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2997 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1049 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1048
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10732
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5592
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3760
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7395
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2129
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1138
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:453
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:4422
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5691
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:594
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:11162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:744
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4307
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3761
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:191
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:304
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1390
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:734
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:239
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7162
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1514
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2344
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1738
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1627
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1626
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1476
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1621
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1620
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5578
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4803
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1054
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1950
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1359
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:954
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:382
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:375
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1157
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:89
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:93
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4764
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11647
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10152
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9307
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8883
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5865
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3122
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4324
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4169
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3945
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3927
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8172
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6888
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4753
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:743
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:952
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9440
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8718
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3013
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3711
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:392
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:262
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:7894
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:8800
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3549
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1497
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7528
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8039
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:7146
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3702
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3037
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3036
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:87
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5630
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2496
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2484
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7393
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7747
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3159
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3158