Hoge Raad, 29-01-2016 / 14/04882


ECLIECLI:NL:HR:2016:113
Meer over deze zaak:
Datum29-01-2016
InhoudsindicatieArt. 17 Wet WOZ. Waarde in het economische verkeer van een vrij op te leveren woning: tijdstip koopovereenkomst of tijdstip levering bepalend?
Recht.nl artikelBij WOZ uitgaan van verkoopwaarde woning bij koopovereenkomst (29-01-2016)
Voor vaststelling van de waarde van onroerende goederen op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt vaak gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand. Als tussen de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten en de datum waarop de levering plaatsvindt een ruime periode ligt, rijst de vraag of de koopprijs de waarde van de woning weergeeft op het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten, of op het moment waarop de levering plaatsvindt. In de rechtspraak werd deze vraag wisselend beantwoord.
> Bij WOZ uitgaan van verkoopwaarde woning bij koopovereenkomst (Rechtspraak.nl)
> WOZ: Waarde (referentie)woning is waarde tijdens koop (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2016
NJB 2016/354
Waarde in het economische verkeer van een vrij op te leveren woning: tijdstip koopovereenkomst (en niet tijdstip levering) bepalend. Maar: hoewel als algemene regel niet kan worden aanvaard dat de overeengekomen koopprijs gelijk is aan de waarde op het tijdstip van de levering, is het mede uit overwegingen van uitvoerbaarheid toelaatbaar om een dergelijke gelijkstelling als uitgangspunt te hanteren indien tussentijds niet meer dan drie maanden zijn verstreken.
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/9.21
Tijdstip van koopovereenkomst bepalend bij WOZ-waardering. Waarderingsficties (lege oplevering) doen daar niet aan af
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2016
RN 2016/34
Waardering onroerende zaak. Is voor de waarde in het economische verkeer van een vrij op te leveren woning het tijdstip van de koopovereenkomst of het tijdstip van levering bepalend?
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2016 (met noot)
P.G.M. Jansen
BNB 2016/115
Een overeengekomen koopprijs geeft als regel de waarde ten tijde van de koopovereenkomst weer, niet die ten tijde van de levering
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1162
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:475
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3409
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:250
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1781
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6587
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:918
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4277
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4276
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:380
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:881
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3272
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:2951
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2711
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:894
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:738
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11131
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5350
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1972
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1320
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3773
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1701
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2782