Hoge Raad, 12-08-2016 / 12/02816


ECLIECLI:NL:HR:2016:1926
Datum12-08-2016
InhoudsindicatieProcesrecht. Verzet tegen heffing griffierecht. Is opvolgend advocaat medeaansprakelijk voor voldoening van griffierecht dat is vastgesteld op basis van proceshandeling die door de voorgaande advocaat is verricht? Art. 10 en 28 Wgbz.
Recht.nl artikelOpvolgend advocaat niet aansprakelijk voor betaling resterend griffierecht (18-08-2016)
Een opvolgend advocaat in een zaak is niet medeaansprakelijk voor de betaling van een resterend griffierecht dat eerder is vastgesteld op basis van een proceshandeling verricht door de oorspronkelijke advocaat. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.
> Opvolgend advocaat niet aansprakelijk voor betaling resterend griffierecht (Advocatie.nl)
> Opvolgend advocaat is niet medeaansprakelijk voor voldoening griffierecht (Saskia Bouwman, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 12-08-2016
RvdW 2016/908
Verzet tegen heffing griffierecht. Geen medeaansprakelijkheid in zin art. 28 Wgbz van opvolgend advocaat voor voldoening griffierecht vastgesteld op basis van proceshandeling verricht door voorgaande advocaat; stelsel Wgbz.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-08-2016
NJB 2016/1492
Griffierecht. Verzetprocedure. Medeaansprakelijkheid. Opvolgend advocaat. HR: De advocaat van een procespartij is medeaansprakelijk voor de betaling van het griffierecht. Deze medeaansprakelijkheid rust niet op de advocaat die in de procedure gaat optreden nadat de proceshandeling is verricht die de verplichting tot betaling van het griffierecht in het leven heeft geroepen.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-08-2016 (met noot)
Redactie
NJ 2016/361
Verzet tegen heffing griffierecht. Geen medeaansprakelijkheid in zin art. 28 Wgbz van opvolgend advocaat voor voldoening griffierecht vastgesteld op basis van proceshandeling verricht door voorgaande advocaat; stelsel Wgbz.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-08-2016
Prg. 2016/263
Procesrecht. Is opvolgend advocaat (mede)aansprakelijk voor betaling griffierecht dat is vastgesteld op basis van proceshandeling van voorgaande advocaat? Nee. Opvolgend advocaat heeft procedure niet ingeleid, zodat hij noch voor betaling griffierecht noch voor naheffing medeaansprakelijk is.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:344