Hoge Raad, 06-09-2016 / 15/04056


ECLIECLI:NL:HR:2016:2019
Datum06-09-2016
InhoudsindicatieOvergangsrecht t.z.v. Salduz. Middel over de vraag vanaf wanneer het in HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608 neergelegde recht op rechtsgeleerde bijstand tijdens verhoren door de politie geldt. Dat recht geldt vanaf het arrest van 22 december 2015. Uit dat arrest volgt dat en waarom ten aanzien van een verzuim van zodanige verhoorbijstand in de periode van 22 december 2015 tot 1 maart 2016 bij wijze van overgangsrechtelijke regel niet het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting wordt verbonden.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-09-2016
RvdW 2016/948
Overgangsrecht t.z.v. Salduz. Het in HR 22 december 2015, NJ 2016/52 neergelegde recht op rechtsgeleerde bijstand tijdens verhoren door de politie geldt vanaf die datum. Aan een verzuim van zodanige verhoorbijstand in de periode van 22 december 2015 tot 1 maart 2016 wordt bij wijze van overgangsrechtelijke regel niet het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting wordt verbonden.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-09-2016
SEW 2016/167
Strafrecht – Vormverzuim – Artikel 359a Wetboek van Strafvordering – Eerlijk proces – Richtlijn 2013/48/EU.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1127
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1497
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1309
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:957
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:956