Hoge Raad, 22-11-2016 / 15/03863


ECLIECLI:NL:HR:2016:2657
Datum22-11-2016
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn na terugwijzing door HR. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:BY8357. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 inhoudende dat het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst. Het hof heeft bij zijn oordeel over de overschrijding van de redelijke termijn kennelijk betrokken dat het o.t.t.z. na terugwijzing o.v.v. de verdediging is geschorst. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-11-2016
RvdW 2016/1225
Overschrijding redelijke termijn na terugwijzing door Hoge Raad. Oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst. Oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8357 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1157
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1157