Hoge Raad, 11-03-2016 / 14/06071


ECLIECLI:NL:HR:2016:394
Meer over deze zaak:
Datum11-03-2016
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toepasselijkheid Nederlands of Arubaans recht? Had hof de aansprakelijkheid ambtshalve moeten beoordelen naar Arubaans recht?
TijdschriftartikelHoge Raad 11-03-2016
RvdW 2016/384
Art. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toepasselijkheid Nederlands of Arubaans recht? Had hof de aansprakelijkheid ambtshalve moeten beoordelen naar Arubaans recht?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3428
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3428
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:335
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8333
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2020:256
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3679
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7930