Hoge Raad, 01-04-2016 / 15/02337


ECLIECLI:NL:HR:2016:543
Meer over deze zaak:
Datum01-04-2016
InhoudsindicatieBorgtocht; dwaling. Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg (HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759). Komt dwaling omtrent beŽindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? Art. 6:228 BW. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis?
Recht.nl artikelBijzondere zorgplicht van de bank bij borgtocht (bis) (14-07-2016)
Een professionele kredietverstrekker als een bank heeft een bijzondere zorgplicht jegens een particuliere borg. De kredietverstrekker moet ervoor zorgen dat degene die zich borg stelt voor de schuld van een derde zich bewust is van de risico'sózo herhaalde de Hoge Raad.
> Bijzondere zorgplicht van de bank bij borgtocht (DaniŽlle Blox, Banning Advocaten)
> Op herhaling: banken hebben een bijzondere zorgplicht jegens een particuliere borg (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
NJB 2016/760
Caribische zaak. Borg. Op verzoek van iemand die failliet is verklaard en in hoger beroep is gegaan, stelt een natuurlijke persoon zich borg voor de schuld van de failliet aan de bank. In dit geding tegen de bank roept de borg de vernietiging van de borgtocht in wegens dwaling. Het hof oordeelt dat de dwaling voor rekening van de borg moet blijven. HR: 1. Professionele kredietverstrekker. Bijzondere zorgplicht. Voor zover in het oordeel van het hof besloten ligt dat de bank geen bijzondere zorgplicht jegens de particuliere borg had, geeft het blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het hof wel van een bijzondere zorgplicht is uitgegaan, is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. 2. Dwaling. Uitsluitend toekomstige omstandigheid. Een borgstellingsovereenkomst kan wegens dwaling vernietigbaar zijn, wanneer de borg bij het vormen van zijn oordeel omtrent de kans dat hij tot nakoming zal worden verplicht, is uitgegaan van een zodanig verkeerde voorstelling van zaken dat hij, zou hij een juiste voorstelling hebben gehad, niet bereid zou zijn geweest de borgtocht te verlenen. De klacht tegen de overweging van het hof met betrekking tot een uitsluitend toekomstige omstandigheid is derhalve gegrond.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2016/190
Caribische zaak. Borgtocht; bijzondere zorgplicht banken jegens particuliere borg; strekking. Dwaling; art. 6:228 lid 2 Arubaans BW; verkeerde voorstelling van zaken borg omtrent kans te worden aangesproken dwaling inzake toekomstige gebeurtenis?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
RvdW 2016/441
Caribische zaak. Borgtocht; bijzondere zorgplicht banken jegens particuliere borg; strekking. Dwaling; art. 6:228 lid 2 Arubaans BW; verkeerde voorstelling van zaken borg omtrent kans te worden aangesproken dwaling inzake toekomstige gebeurtenis?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
FIP 2016, sign. 101
De bijzondere zorgplicht van banken jegens een particuliere borg
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
RI 2016/54
Borgtocht. Dwaling. Hebben de professionele kredietverstrekkers de op hen rustende bijzondere zorgplicht jegens de particuliere borg geschonden?
TijdschriftartikelDe bijzondere zorgplicht van de bank jegens de particuliere aspirant-borg: waar ligt de grens?
B.M.H. Fleuren
MvV 2016, 6, p. 182
In zijn arrest van 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:543 (Aruba Bank c.s./Hardeveld), heeft de Hoge Raad het bestaan van de bijzondere zorgplicht van de bank jegens een particuliere borg opnieuw bevestigd. Auteur gaat in dit artikel in op de vraag hoe ver de bijzondere zorgplicht van de bank strekt bij het aangaan van een particuliere borgtocht. Moet de bank de draagkracht van de borg onderzoeken? En moet de bank de borg informeren over de financiŽle toestand van de hoofdschuldenaar?
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016 (met noot)
G.J.L. Bergervoet
JOR 2016/213
Borgtochtovereenkomst, Bijzondere zorgplicht bank jegens borg, Borg onvoldoende gewaarschuwd voor risicoís van borgtocht, Dwaling, Beroep op dwaling niet uitsluitend gegrond op toekomstige gebeurtenis (afwenden van faillissement van hoofdschuldenaar), Verwijzing naar HR 1 juni 1990, NJ 1991/759 (Van Lanschot/Bink).
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
RAV 2016/62
Antilliaanse zaak. Borgtocht. Zorgplicht bank. Dwaling. Welke omstandigheden kunnen onder andere bijdragen dan wel afbreuk doen aan de conclusie dat een bank de op haar rustende bijzondere zorgplicht jegens de particuliere borg heeft geschonden? In hoeverre berust de dwaling omtrent de kans dat de borg zou worden aangesproken in dit geval op een uitsluitend toekomstige gebeurtenis?
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
TvPP 2016, 4, p. 102
Bijzondere zorgplicht van bank jegens particuliere borg
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
RF 2016/70
Borgtocht. Komt dwaling omtrent beŽindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? (Verzoeker/Aruba Bank)
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2016
FIP 2016, sign. 244
Borg onvoldoende gewaarschuwd voor risicoís borgtocht
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2353
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:826
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3437
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2353
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:4364
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1998
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:8698
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1436
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4717
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3559
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10478