Hoge Raad, 15-09-2017 / 15/01633


ECLIECLI:NL:HR:2017:2360
Meer over deze zaak:
Datum15-09-2017
InhoudsindicatieGoederenrecht, (appel)procesrecht. Revindicatie schilderij. Vervolg van HR 14 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0462, NJ 2009/137. Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing; tweeconclusieregel; toelaatbaarheid herhaalde eiswijziging nadat deze eerder niet was toegelaten; art. 130 Rv; rechtsmiddelverbod. Vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten. Exclusieve en limitatieve regeling van proceskosten in art. 237-240 Rv; uitzondering bij misbruik van procesrecht (onrechtmatige daad); HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1600, NJ 2016/380 (K./Rabobank) en HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828, NJ 2012/233 (Duka/Achmea). Schadestaat.
Recht.nl artikelVeroordeling in volledige proceskosten ook bij ongegrond verweer (19-09-2017)
Alleen in buitengewone omstandigheden, zoals bij misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad, is een volledige vergoedingsplicht voor de proceskosten denkbaar. Niet alleen een ongegronde vordering, maar ook een ongegrond verweer (dat achterwege had moeten blijven) kan leiden tot een volledige proceskostenveroordeling.
> Veroordeling in volledige proceskosten ook bij ongegrond verweer (Advocatenblad.nl)
> Volledige proceskosten­vergoeding bij misbruik van procesrecht (Hugo Boom, BarentsKrans)
> Schending van de waarheidsplicht en eisvermeerdering na cassatie en verwijzing (Kasper Jansen, Pels Rijcken)
> Volledige proceskostenvergoeding wegens misbruik van procesrecht en de aansprakelijkheid van een bemiddelaar (Claire Wiltink, Pels Rijcken)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017
NJB 2017/1802
Geschil over de eigendom van een schilderij. Vervolg op HR 4 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0462 .
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017
RvdW 2017/947
Wijziging van eis mogelijk na cassatie en verwijzing?; uitzondering op hoofdregel; uitzondering op tweeconclusieregel; maatstaf; toelaatbaarheid herhaalde eiswijziging?; art. 130 Rv; rechtsmiddelverbod. Vergoeding gemaakte proceskosten?; exclusieve en limitatieve regeling proceskosten van art. 237-240 Rv; uitzondering; strikte maatstaf van HR 6 april 2012, NJ 2012/233 (Duka/Achmea).
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017 (met noot)
E.J.H. Zandbergen, J.H.L. Damen
JIN 2017/180
Revindicatie schilderij, Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing op grond van nieuw feit, Toelaatbaarheid herhaalde eiswijziging nadat deze eerder niet was toegelaten, Vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten, Uitzondering exclusieve en limitatieve regeling van proceskosten wegens misbruik van recht.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017 (met noot)
P.M. Vos
JBPr 2018/3
Proceskosten, Liquidatietarief, Strijd met waarheidsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017 (met noot)
S.D. Lindenbergh
NJ 2018/165
Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing; tweeconclusieregel
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF0462 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AY0441
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1221 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1216 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:101 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:61 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:583 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:399
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:853
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:582
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3958
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:305
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4329
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1503
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:145
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5900
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4329
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2020:161
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:9239
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3555
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2804
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2612
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2236
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:8877
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1864
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3653
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:1300
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3658
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8417
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1382
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4470
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3868
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2384
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1999
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:989
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3316
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:121
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8598
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6734
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5292
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5080
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2036
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3020
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1754
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:12356
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4502
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:185
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4649
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8139
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2948
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4598
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4529
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3853
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2761
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1296
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10145
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9111
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5707
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4310
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2029
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4658
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4431
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4962