Hoge Raad, 17-02-2017 / 16/03178


ECLIECLI:NL:HR:2017:248
Datum17-02-2017
InhoudsindicatieInvordering; bestuurdersaansprakelijkheid; artikel 36 Invorderingswet 1990. Bewijslast dat een aansprakelijkgestelde bestuurder is, rust op de ontvanger; daarbij is de inschrijving als bestuurder in het handelsregister niet beslissend.
Recht.nl artikelInschrijving in handelsregister als bestuurder niet beslissend (20-02-2017)
Voordat de ontvanger iemand aansprakelijk stelt voor belastingschulden van een rechtspersoon, moet hij zich vergewissen of diegene ook echt bestuurder is van die rechtspersoon. Daarbij is de inschrijving als bestuurder in het Handelsregister volgens de Hoge Raad niet beslissend.
> Inschrijving in handelsregister als bestuurder niet beslissend (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/11.17
Bestuurder niet uitsluitend op basis van inschrijving in handelsregister aansprakelijk
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017 (met noot)
J.J. Vetter
BNB 2017/78
Bewijslast dat een aansprakelijkgestelde een bestuurder is, rust op de ontvanger. Inschrijving als bestuurder in handelsregister niet beslissend
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017
FP-select 2017, afl. 5, nr. 2
Niet alleen inschrijving KvK beslissend voor bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017 (met noot)
Y.E.J. Geradts
FED 2017/60
Inschrijving in het handelsregister als bestuurder is niet beslissend of de persoon is aan te merken als bestuurder in de zin van art. 36 lid 1 IW 1990
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017 (met noot)
C.J. Groffen
JOR 2017/156
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van Invorderingswet 1990, Bewijslast dat persoon is aan te merken als bestuurder rust op ontvanger, Inschrijving als bestuurder in handelsregister is hiervoor niet beslissend.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017
JONDR 2017/636
Bestuurdersaansprakelijkheid, Invorderingswet, bewijslast. Bewijslast dat persoon in verband met bestuurdersaansprakelijkheid op grond van Invorderingswet is aan te merken als bestuurder rust op ontvanger; inschrijving handelsregister niet beslissend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD5467 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4086
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:427
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:200
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:199
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:193
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:768
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7326
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4023
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5463
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5462
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5461
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5460
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4397