Hoge Raad, 17-02-2017 / 16/00332


ECLIECLI:NL:HR:2017:281
Meer over deze zaak:
Datum17-02-2017
InhoudsindicatieProcesrecht. Antwoorden op vragen tijdens het pleidooi in hoger beroep. Miskenning tweeconclusieregel of nadere precisering van eerdere stellingen? Verweer gevoerd voorafgaand aan het pleidooi voldoende in beoordeling betrokken?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017
NJB 2017/484
Partijdebat in hoger beroep. In beginsel strakke regel. Hoor en wederhoor. Het hof heeft op de pleitzitting in hoger beroep vragen gesteld. Hoge Raad: Het hof heeft de antwoorden kennelijk aangemerkt als nadere precisering van eerder aangevoerde stellingen. Deze kwalificatie berust op aan het hof voorbehouden uitleg. Onbegrijpelijk is die niet. In aanmerking genomen dat appellant zijn stellingen eerst op die zitting nader heeft gepreciseerd, kon op dat moment echter van geÔntimeerde geen nader, specifiek daarop toegespitst verweer worden verlangd.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017
RvdW 2017/262
Procesrecht. Antwoorden op vragen tijdens het pleidooi in hoger beroep. Miskenning tweeconclusieregel of nadere precisering van eerdere stellingen? Verweer gevoerd voorafgaand aan het pleidooi voldoende in beoordeling betrokken?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2017/35
Tweeconclusieregel, Hoor en wederhoor.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-02-2017
S&S 2017/118
MAJESTIC, Retentie, Onrechtmatige daad, Aflevering, Bevrachting, Eigen schuld, Gevolgschade, Oorzakelijk verband, Rente, Schadeomvang, Schadevaststelling, Vervoerovereenkomst onder cognossement, Vracht, Zekerheidstelling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1301 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1399
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4121
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1473
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2917
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:656
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1399
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4121