Hoge Raad, 24-02-2017 / 16/03768


ECLIECLI:NL:HR:2017:294
Datum24-02-2017
InhoudsindicatieArt. 14, lid 2, Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970. Begrip woning in verband met verlaagd tarief; naar zijn aard bestemd objectief te benaderen waarbij de oorspronkelijke bouwwijze doorslaggevend is, en in het geval het bouwwerk vervolgens voor een ander doel is gebruikt, de aard van woning niet verloren is gegaan indien slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer te kunnen bewonen; aanvullende betekenis publiekrechtelijke bestemming.
Recht.nl artikelBegrip 'woning' gedefinieerd in verband met overdrachtsbelasting (24-02-2017)
Een onroerende zaak geldt als woning als deze voor bewoning is ontworpen en gebouwd. En als een pand na een mogelijke verbouwing met het oog op een andere bestemming dan wonen vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is.
> Begrip 'woning' ingevuld in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting (Rechtspraak.nl)
> Overdrachtsbelastingtarief 2% - Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over begrip woning (Loyens & Loeff)
> Woning 2% of 6%: even objectief blijven, aldus de Hoge Raad (Stibbe)
> Nadere invulling aan het begrip ‘woning’ voor het 2% tarief overdrachtsbelasting (Bas Bruynsteen, BOEKEL)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-02-2017 (met noot)
J.C. van Straaten
BNB 2017/96
Begrip ‘woning’ in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting. Uitleg van het criterium dat het bouwwerk naar zijn aard bestemd moet zijn voor bewoning
TijdschriftartikelHoge Raad 24-02-2017 (met noot)
J.W. Zwemmer
FED 2017/70
Begrip woning
TijdschriftartikelHoge Raad 24-02-2017
RN 2017/58
Overdrachtsbelasting. Kan een tandartspraktijk worden aangemerkt als woning?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1220
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1741
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1220
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1741
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1334
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:790
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:789