Hoge Raad, 10-03-2017 / 15/04488


ECLIECLI:NL:HR:2017:404
Meer over deze zaak:
Datum10-03-2017
InhoudsindicatieCassatieprocesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel? Moest in cassatiemiddel worden verwezen naar passage in bij grieven overgelegde productie, waarnaar bij grieven niet was verwezen? Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelEen productie is niets zonder concrete verwijzing (14-03-2017)
De rechter heeft slechts te letten op de feiten waarop een partij ter ondersteuning van haar standpunt een beroep heeft gedaan, en de enkele omstandigheid dat uit door een partij overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, impliceert niet dat zij zich ter ondersteuning van haar standpunt op dat feit beroept.
> Een productie is niets zonder concrete verwijzing (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Bewijs verzilveren in een civielrechtelijk geschil: goed procederen maakt het verschil (BASE advocaten)
> Deugdelijke cassatiemiddelen en beroepsaansprakelijkheid advocaat (Tom van Malssen, Dirkzwager)
> Advocaat niet aansprakelijk voor ondeugdelijk cassatiemiddel (Advocatie.nl)
> Beroepsaansprakelijkheid: over hoe procestechniek een advocaat kan redden (of juist niet) (Danny Theunis, Blaisse.nu)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2017
NJB 2017/674
Beroepsaansprakelijkheid. Cassatieadvocaat. Verwijzing naar producties. Een cassatieadvocaat stelt namens een cliŽnte cassatieberoep in en formuleert een motiveringsklacht zonder te verwijzen naar een relevante passage in een productie die bij memorie van grieven was overgelegd. Het cassatieberoep wordt verworpen. De cliŽnte stelt de cassatieadvocaat aansprakelijk wegens een beroepsfout. Hoge Raad: In de memorie van grieven was verzuimd een beroep te doen op de passage in de productie. Daarom kan de cassatieadvocaat niet als beroepsfout worden aangerekend dat zij in het cassatiemiddel niet heeft verwezen naar de passage. Het hof behoefde immers niet met de passage rekening te houden.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2017
RvdW 2017/369
Cassatieprocesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel? Moest in cassatiemiddel worden verwezen naar passage in bij grieven overgelegde productie, waarnaar bij grieven niet was verwezen?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/147
Cassatieprocesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel? Moest in cassatiemiddel worden verwezen naar passage in bij grieven overgelegde productie, waarnaar bij grieven niet was verwezen?
TijdschriftartikelBeroepsaansprakelijkheid: over hoe procestechniek een advocaat kan redden (of juist niet)
D.C. Theunis
TvPP 2017, 3, p. 81
Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2017.
TijdschriftartikelDe substantiŽrings- en wegwijsplicht bij overleggen producties
M.A.J.G. Janssen
JBPr 2017/912
Het arrest van de Hoge Raad 10 maart 2017, nr. 15/04488, ECLI:NL:HR:2017:404 is de aanleiding om in te gaan op de vraag, kort gezegd, wat van een partij op grond van de goede procesorde, meer in het bijzonder de stelplicht en motiveringsplicht, wordt verwacht, indien deze (i) een beroep doet op feiten en de omstandigheden vermeld in een overgelegd dossier van een andere procedure of (ii) een (omvangrijke) hoeveelheid bewijsmateriaal overlegt.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2017
JBPr 2017/41
Beroepsfout cassatieadvocaat bij het opstellen van een cassatiemiddel cassatieadvocaat. Aansprakelijkheid. Welke schade kan worden toegerekend aan de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht? (Zie voor noot van M.A.J.G. Janssen aparte artikel hierover: JBPr 2017/912.)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2017
TAV 2017, sign. 61
Beroepsaansprakelijkheid advocaat
TijdschriftartikelKroniek Familieprocesrecht
L. Coenraad
FJR 2018/43
In de ruim twee jaar sinds de vorige kroniek Familieprocesrecht hebben zich veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het familieprocesrecht voorgedaan: innovatieve pilots, een Visiedocument van de familierechtspraak, de Agenda voor actie van Rouvoet en maatschappelijk effectieve rechtspraak, in het bijzonder voor vechtscheidingen. Met ECLI:NL:HR:2017:404 en andere uitspraken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC3379 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3337
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:464
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3337
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:939
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2895
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1219
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:512
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:73
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:48
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1231
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5820
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1099
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7565
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3935
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1078
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3321
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1442
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5400
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2981
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:253
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4529
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14298
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13879
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13877
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13220
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13097
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12872
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11756
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4571
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:148
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:227