Hoge Raad, 17-03-2017 / 15/05092


ECLIECLI:NL:HR:2017:462
Datum17-03-2017
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad; strafrecht. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk gedeelte gevangenisstraf onrechtmatig? Veroordeling tot deels voorwaardelijke gevangenisstraf (art. 14a Sr), waarbij voorarrest langer heeft geduurd dan onvoorwaardelijk gedeelte van de gevangenisstraf. Ziet de aftrek van voorarrest (art. 27 lid 1 Sv) ook op het ten uitvoer te leggen voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf? Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelAftrek voorarrest ziet ook op voorwaardelijk deel gevangenisstraf (31-03-2017)
Het bevel tot aftrek van voorarrest (artikel 27 lid 1 Sr) ziet ook op de gevangenisstraf ten aanzien waarvan de rechter met toepassing van artikel 14a Sr heeft bepaald dat die straf of een gedeelte daarvan onder voorwaarden niet zal worden tenuitvoergelegd. Indien de duur van het voorarrest langer is dan de duur van het onvoorwaardelijk deel van de straf en de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijke deel wordt bevolen, dient het voorarrest op dat voorwaardelijk deel in mindering te worden gebracht.
> Aftrek voorarrest ziet ook op voorwaardelijk deel gevangenisstraf (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelVerrekenen van straffen (14-03-2019)
Verrekenen van straffen voor een veroordeelde die achteraf bezien 'te lang' in voorarrest heeft gezeten, is slechts beperkt mogelijk. Een algemene voorziening voor het verrekenen van de te lang in voorarrest gezeten periode met een in een andere zaak opgelegde vrijheidsstraf bestaat helaas niet.
> Verrekenen van straffen (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
NJB 2017/728
Voorwaardelijke strafoplegging. Tenuitvoerlegging. Aftrek van voorarrest. De strafrechter legt aan een verdachte die reeds acht maanden in voorarrest heeft gezeten, een gevangenisstraf op voor de duur van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, met een bijzondere voorwaarde, en met aftrek van voorarrest. Later wordt de tenuitvoerlegging bevolen van het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf, op de grond dat de veroordeelde de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. De veroordeelde komt hiertegen op in kort geding. Hoge Raad: Indien de duur van het voorarrest langer is dan de duur van het onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf, en de tenuitvoerlegging wordt bevolen van het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf, moet bij die tenuitvoerlegging het resterende gedeelte van de duur van het voorarrest daarop in mindering worden gebracht. In dit geval brengt dit mee dat aan het bevel tot tenuitvoerlegging geen (verdere) uitvoering kan worden gegeven.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
RvdW 2017/367
Kort geding. Verbod tenuitvoerlegging gevangenisstraf: ziet de verplichte aftrek van voorarrest ook op het voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
NBSTRAF 2017/162
Kort geding, Cassatie, Aftrek voorarrest, Deels voorwaardelijke gevangenisstraf.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
RAV 2017/55
Onrechtmatige overheidsdaad. Executiegeschil. Taak burgerlijke rechter als restrechter in kort geding. Geldt de verplichte aftrek van voorarrest ook wanneer een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017 (met noot)
B.F. Keulen
NJ 2017/407
Kort geding. Verbod tenuitvoerlegging gevangenisstraf: ziet de verplichte aftrek van voorarrest ook op het voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:500 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3412
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1327
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:374
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3412
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:59
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:459
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9541
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2871
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:4910