Hoge Raad, 24-01-2017 / 15/02377


ECLIECLI:NL:HR:2017:66
Datum24-01-2017
InhoudsindicatieOplegging taakstraf, art. 22b.1 Sr. Mede gelet op de wetsgeschiedenis is o.g.v. art. 22b.1 aanhef en onder a, Sr een taakstraf alleen uitgesloten indien daadwerkelijk een ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval. Op zichzelf neemt het middel terecht tot uitgangspunt dat art. 22b.1 aanhef en onder a, Sr slechts van toepassing is in geval van een daadwerkelijk ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Het middel klaagt echter tevergeefs dat het Hof de strafoplegging niet toereikend heeft gemotiveerd. Het middel miskent dat het Hof de strafoplegging niet alleen heeft gebaseerd op zijn oordeel over de gevolgen die het desbetreffende zedendelict heeft gehad voor het slachtoffer, maar dat het Hof aan de strafoplegging mede ten grondslag heeft gelegd dat het opleggen van een taakstraf niet passend is gelet op de ernst van de beide bewezenverklaarde feiten.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2017
NJB 2017/323
Uitsluiting taakstraf, art. 22b lid 1 aanhef en onder a Sr: een taakstraf is alleen uitgesloten indien daadwerkelijk een ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2017
RvdW 2017/172
Taakstrafverbod alleen als daadwerkelijk ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/70
Taakstrafverbod alleen als daadwerkelijk ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2017
NBSTRAF 2017/57
Strafoplegging, Taakstrafverbod.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1408
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1020
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:354
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:794
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1408
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9356
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1363
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1361
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1360
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4863
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:795