Hoge Raad, 02-06-2017 / 16/04593


ECLIECLI:NL:HR:2017:981
Meer over deze zaak:
Datum02-06-2017
InhoudsindicatieHuwelijksgoederenrecht. Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap. Motiveringsklacht.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-06-2017
NJB 2017/1288
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Motivering. De vrouw verzoekt om verdeling van een eenmanszaak (café). Hoge Raad: Uit de bestreden beschikking volgt niet dat en waarom het verweer ertoe leidt dat het verzoek moet worden afgewezen.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-06-2017
RvdW 2017/638
Huwelijksgoederenrecht. Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap. Motiveringsklacht.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286