Hoge Raad, 06-07-2018 / 17/01919


ECLIECLI:NL:HR:2018:1097
Datum06-07-2018
InhoudsindicatieAppelprocesrecht. Nieuw verweer in memorie van antwoord; had wederpartij daarop moeten reageren in haar memorie van antwoord in incidenteel beroep? Zelfstandige positie incidenteel beroep. Uitzonderingen op tweeconclusieregel; ondubbelzinnige toestemming.
Recht.nl artikelPleidooi is de eerste gelegenheid om te reageren op een verweer in het principale beroep (13-07-2018)
Een incidenteel beroep neemt processueel een zelfstandige positie in ten opzichte van een principaal beroep. Dit betekent dat een memorie van antwoord in het incidentele beroep de geïntimeerde in dat beroep geen gelegenheid biedt om te reageren op in het principale beroep gevoerde, nieuwe verweren. Het pleidooi is daar de eerste gelegenheid voor.
> Appelprocesrecht: pleidooi is de eerste gelegenheid om te reageren op een verweer in het principale beroep (Claire Wiltink, Cassatieblog.nl)
> Ondubbelzinnige instemming bij pleidooi met verbreding rechtsstrijd in appèl? (Sjef van Swaaij, VSCC.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
NJB 2018/1431
Nieuw verweer in memorie van antwoord; had wederpartij daarop moeten reageren in haar memorie van antwoord in incidenteel beroep?
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/318
Appelprocesrecht
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
M.A.J.G. Janssen
JIN 2018/139
Appelprocesrecht, Tweeconclusieregel.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
B.T.M. van der Wiel, L.V. van Gardingen
JBPr 2018/49
Tweeconclusieregel, Goede procesorde, Nieuwe weer, Zelfstandigheid incidenteel beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
R.J.G. van Brakel
TvPP 2018, 5, p. 154
De zelfstandige positie van het incidenteel appel en de toepassing van de twee-conclusie-regel.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
RvdW 2018/839
Appelprocesrecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6699 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:292
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034