Hoge Raad, 14-09-2018 / 17/03252


ECLIECLI:NL:HR:2018:1673
Datum14-09-2018
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Vordering in kort geding tot doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid (art. 7:629 BW). Geldt eis dat verklaring UWV-deskundige wordt overgelegd (art. 7:629a BW) ook in kort geding?
Recht.nl artikelEis van overleggen deskundigenverklaring bij loonvordering geldt niet in kort geding (28-09-2018)
De eis dat de werknemer bij een loonvordering een deskundigenverklaring moet overleggen (ex artikel 7:629a BW), geldt niet in kort geding. Het is aan de kortgedingrechter overgelaten om te bepalen of een deskundigenverklaring in een concreet geval wenselijk is.
> Eis van overleggen deskundigenverklaring bij loonvordering (art. 7:629a BW) geldt niet in kort geding (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018
NJB 2018/1708
Geldt eis dat verklaring UWV-deskundige wordt overgelegd (art. 7:629a BW) ook in kort geding?
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018 (met noot)
I. Janssen
JAR 2018/258
Overleggen deskundigenverklaring niet vereist in kort geding.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/385
Doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018
TAP 2018, sign. 310
Overleggen UWV-deskundigenverklaring niet verplicht in kort geding.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018
Prg. 2018/265
Vordering tot doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018 (met noot)
L. van Luipen
JIN 2018/199
Arbeidsongeschiktheid, Second opinion, Deskundigenoordeel UWV, Kort geding.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018
RAR 2018/158
Vordering tot doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018
RvdW 2018/1028
Geldt eis dat verklaring UWV-deskundige wordt overgelegd (art. 7:629a BW) ook in kort geding?
TijdschriftartikelHoge Raad 14-09-2018 (met noot)
C.J. Frikkee
TRA 2019/8
De deskundigenverklaring in kort geding
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2128 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:626
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4334