Hoge Raad, 28-09-2018 / 17/03571


ECLIECLI:NL:HR:2018:1776
Datum28-09-2018
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming. Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever? Causaal verband. Bewijslast van (niet-)afdragen; art. 7:403 lid 2 BW.
Recht.nl artikelOpdrachtnemer die geld bestemd voor derde achterhoudt: causaal verband en bewijslast (01-10-2018)
Een opdrachtnemer hield de van de opdrachtgever ter doorbetaling aan een derde ontvangen geldbedragen voor zichzelf. De Hoge Raad vindt nieuwe regels omtrent zowel het causaal verband tussen de schade en de tekortkoming, als de bewijslastverdeling.
> Opdrachtnemer die het geld voor zichzelf houdt: causaal verband en bewijslast (Sjef van Swaaij, VSCC.nl)
> Tekortkoming in een overeenkomst van opdracht; op wie rust de bewijslast? (Claire Wiltink, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018
NJB 2018/1822
Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever?
TijdschriftartikelTekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
L.E.M.A. Vermeer
JutD 2018/135
In ECLI:NL:HR:2018:1776 draait het om de volgende feiten. Verweerder en eiseres zijn jarenlang bevriend geweest. Op een gegeven moment heeft verweerder aan eiseres verteld over een vriend die een erfenis had gekregen bestaand uit een huis en een stuk grond in Irak. Verweerder heeft daarbij aan eiseres verteld dat hij deze Irakese vriend financieel ondersteunde om de erfenis veilig te stellen en de grond te verkopen.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/399
Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018
TAV 2018, sign. 157
Opdrachtgever houdt voor derde bestemde gelden onder zich; causaal verband.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018 (met noot)
F.J.P. Lock
JBPr 2019/60
Bewijslastverdeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018
RvdW 2018/1091
Overeenkomst van opdracht; tekortkoming
TijdschriftartikelHoge Raad 28-09-2018 (met noot)
A.S. van Duinen
TvPP 2019, 1, p. 28
Bewijslastverdeling bij wanprestatie in het kader van een opdrachtovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3609
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:619