Hoge Raad, 21-12-2018 / 17/04066


ECLIECLI:NL:HR:2018:2361
Datum21-12-2018
InhoudsindicatieIPR, internationaal publiekrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter inzake vorderingen tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag en verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen; vorderingen gegrond op immuniteit van executie van internationale organisatie. Is sprake van burgerlijke en handelszaken (art. 1 lid 1 Verordening Brussel I-bis) en van exclusieve bevoegdheid van Belgische rechter (art. 24, aanhef en onder 5, Verordening Brussel I-bis)? Ambtshalve onderzoek van bevoegdheid door Hoge Raad (art. 27 Verordening Brussel I-bis). PrejudiciŽle vragen aan HvJEU.
Recht.nl artikelConservatoir derdenbeslag op bankrekening van een internationale organisatie? (04-01-2019)
De Hoge Raad stelt aan het HvJ EU prejudiciŽle vragen over de uitleg van art. 1 en art. 24 Brussel I-bis in het kader van een vordering die ziet op opheffing door een Nederlandse rechter van een conservatoir derdenbeslag op een escrow-rekening in BelgiŽ. Het militair hoofdkwartier van de NAVO en de partij ten laste van wie het beslag is gelegd hebben een beroep gedaan op immuniteit van executie. De vragen zien onder meer op de relevantie daarvan.
> PrejudiciŽle vragen over Brussel I-bis bij beroep op immuniteit van executie door internationale organisatie (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
NJB 2019/102
Bevoegdheid Nederlandse rechter inzake vorderingen tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
M. Teekens
JIN 2019/26
IPR, Internationaal publiekrecht, Vordering tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag en verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen, Immuniteit van executie, ĎBurgerlijke en handelszakení art. 1 lid 1 Verordening Brussel I-bis, Exclusieve bevoegdheid art. 24, aanhef en onder 5, Verordening Brussel I-bis, PrejudiciŽle vragen aan HvJ EU.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
C.G. van der Plas
JOR 2019/73
Internationale bevoegdheid, Ambtshalve toetsing in cassatie, Immuniteit van executie, Verzoek van internationale organisatie tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag en verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen, Bevoegdheid Nederlandse rechter, PrejudiciŽle vragen aan Hof van Justitie, Is verzoek een burgerlijke of handelszaak ex art. 1 lid 1 Brussel I-bis, Is Belgische rechter exclusief bevoegd ex art. 24, aanhef en onder 5, Brussel I-bis, Betekenis van aan opheffing beslag ten grondslag gelegde immuniteit van executie.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/99
Bevoegdheid Nederlandse rechter inzake vorderingen tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag en verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RvdW 2019/289
Bevoegdheid Nederlandse rechter inzake vorderingen tot opheffing van in BelgiŽ gelegd conservatoir derdenbeslag
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:449 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1782 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2860 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2319 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:1002
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:193
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:545
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1038
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:292
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1038
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2267
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1892