Hoge Raad, 21-12-2018 / 17/05979


ECLIECLI:NL:HR:2018:2370
Meer over deze zaak:
Datum21-12-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW? Maatstaf HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053 (Panmo). Weten of behoren te weten. Strekking art. 2:246 BW.
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid wegens aanvraag faillissement vennootschap? (03-01-2019)
De Hoge Raad wees een belangrijk arrest waarin de vraag centraal staat of de bestuurder van een failliet verklaarde vennootschap zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aansprakelijk is jegens de boedel wegens het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Bestuurders van een vennootschap in zwaar weer moeten goed opletten dat zij tijdig, onder de juiste omstandigheden en met inachtneming van de voorgeschreven regels, een faillissementsaanvraag doen. Gaat dit mis, dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer.
> Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege aanvragen faillissement vennootschap? (Daan Baas, Dirkzwager.nl)
> Bestuurdersaansprakelijkheid na aanvragen eigen faillissement (Eveline Hoekstra, Wieringa-advocaten.nl)
> Een faillissementsaanvraag kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248 BW (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
> Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn (Carla Nijhuis, Nysingh.nl)
> Faillissement aanvragen zonder raadplegen aandeelhouders: mag dat? (VIL.nl)
> Te laat, maar ook té vroeg het eigen faillissement aanvragen kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid (PCDA.nl)
> Bestuurder aansprakelijk voor aanvragen faillissement zonder goedkeuring van aandeelhouders (AMSadvocaten.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
A.L. Jonkers
INS 2019/2
De curator van Geocopter heeft onder meer gesteld dat de bestuurder aansprakelijk is voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:248 BW. De bestuurder wordt, verrassend genoeg, verweten het faillissement te hebben aangevraagd. Rechtbank en hof hadden de vordering toegewezen. De Hoge Raad casseert, overwegende dat niet is gebleken of, en zo ja op welke wijze, het aanvragen van het faillissement de belangen van de gezamenlijke schuldeisers heeft geschaad. Ook is het hof onvoldoende ingegaan op de stelling van de bestuurder dat hij door het doen van aangifte tot faillietverklaring verdere schade voor de schuldeisers wilde voorkomen.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
NJB 2019/105
Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/31
Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2019/28
Het aanvragen van het faillissement in strijd met artikel 2:246 BW kan onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van artikel 2:248 lid 1 BW. Daarvoor is dan wel vereist dat de belangen van de schuldeisers zijn geschaad en dat de bestuurder hiervan op de hoogte was of had behoren te zijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
FIP 2019, sign. 80
Omstandigheden eigen aangifte faillietverklaring onvoldoende meegewogen bij oordeel bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RvdW 2019/76
Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RI 2019/19
Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RO 2019/14
Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RAV 2019/24
Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?
TijdschriftartikelGrondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid en een onbevoegde faillissementsaanvraag
T. van Wijngaarden, E. Noort
JutD 2019/62
De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen in een unieke zaak over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. De curator verweet de bestuurder het faillissement van de vennootschap prematuur te hebben aangevraagd. De bestuurder werd vervolgens op de voet van artikel 2:248 BW veroordeeld tot voldoening van het boedeltekort wegens het indienen van en persisteren bij de eigen aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
FIP 2019, sign. 164
Faillietverklaring vennootschap op aangifte van bestuurder in strijd met art. 2:246 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2019/74
Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
M.L. Lennarts
Ondernemingsrecht 2019/89
Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
E. Duinkerke
JIN 2019/161
Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
M. Verdonk
OR 2019/126
Het aanvragen van het faillissement in strijd met artikel 2:246 BW kan onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van artikel 2:248 lid 1 BW. Daarvoor is dan wel vereist dat de belangen van de schuldeisers zijn geschaad en dat de bestuurder hiervan op de hoogte was of had behoren te zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1139
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1345
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2021