Hoge Raad, 22-06-2018 / 17/03393


ECLIECLI:NL:HR:2018:972
Datum22-06-2018
InhoudsindicatieProcesrecht. Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling. Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig? Verhouding tussen art. 2:198 lid 6 BW en art. 3:251 lid 1 BW. Doorbreking rechtsmiddelenverbod.
Recht.nl artikelExecutoriale verkoop van aandelen door de pandhouder (25-06-2018)
De executoriale verkoop van aandelen door pandhouders dient plaats te vinden volgens de algemene regels van artikelen 3:250 e.v. BW. In voorkomende gevallen moet artikel 2:198 lid 6 BW in acht genomen worden. Een statutaire regeling ten aanzien van vervreemding en overdracht van aandelen zal vaak meebrengen dat openbare verkoop niet mogelijk, of niet zinvol is. In een dergelijk geval kan de pandhouder de voorzieningenrechter verzoeken dat de aandelen dienen te worden verkocht op een afwijkende wijze.
> Executoriale verkoop van aandelen door de pandhouder (Liselot Bosman, Wieringa-advocaten.nl)
> Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling moet plaatsvinden volgens regels van art. 3:250 e.v. BW (Hans van Wijk, Cassatieblog.nl)
> Executoriale verkoop aandelen door pandhouder en de blokkeringsregeling (Marco Guit, AMSadvocaten.nl)
> Executoriale verkoop van aandelen en blokkeringsregelingen (DaniŽl van Essen, Dirkzwager.nl)
> Opbrengstmaximalisatie centraal bij verkoop verpande aandelen (Clairfort.nl)
Recht.nl artikelOntruimingsbescherming: 7 punten van aandacht voor (ver)huurders (28-08-2019)
Bij de huur van een ruimte waarop het regime van artikel 7:230a BW van toepassing is ('230a-ruimte') is de huurder in beginsel niet direct tot ontruiming verplicht, maar mag hij nog minimaal twee maanden van de ruimte gebruik blijven maken. In jurisprudentie komt regelmatig de vraag aan de orde wanneer de huurder recht heeft op dergelijke ontruimingsbescherming en hoe deze kan worden verlengd. Aan de hand van recente uitspraken worden zeven punten van aandacht voor huurder en verhuurder uiteengezet.
> Ontruimingsbescherming; wat is dat ook al weer? (Lidewij van Egteren en Jorieke van Strijen, NautaDutilh.com | Vastgoed Fiscaal en Civiel 16/2019)
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
NJB 2018/1308
Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig?
TijdschriftartikelDuidelijkheid omtrent de executie van verpande aandelen
S. Parijs
JutD 2018/98
In de zaak Bethanie/Rabobank was de vraag aan de orde of voor een onderhandse verkoop van aandelen door de pandhouder, in het kader van een executie, tevens toestemming van de voorzieningenrechter benodigd was op grond van artikel 3:251 lid 1 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
RvdW 2018/756
Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig?
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
RI 2018/65
Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig?
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
OR 2018/127
Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling moet plaatsvinden volgens regels van artikel 3:250 e.v. BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
ORP 2018, sign. 217
Statutaire blokkeringsregeling bij onderhandse verkoop aandelen door pandhouder.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
RN 2018/75
Executoriale verkoop van aandelen
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
FIP 2018, sign. 307
Statutaire blokkeringsregeling bij onderhandse verkoop aandelen door pandhouder.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018 (met noot)
H.J.E. Veerbeek, J.L. Snijders
NTHR 2018, 5, p. 270
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018 (met noot)
M. Poelsema
JIN 2018/183
Procesrecht, Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling, Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig, Verhouding tussen art. 2:198 lid 6 BW en art. 3:251 lid 1 BW, Doorbreking rechtsmiddelenverbod.
TijdschriftartikelSamenloop bij de executie van aandelen door een pandhouder
T. Hutten
WPNR 2018, afl. 7214, p. 833
WRecent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de executiewijze van verpande vennootschapsaandelen. Hoewel het arrest betrekking heeft op een rechtsvraag met een beperkte reikwijdte, beschouwt auteur het arrest in dit artikel vanuit een breder perspectief: het bijeenhouden van het burgerlijk recht.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
RO 2018/52
Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018 (met noot)
S. Perrick
NJ 2018/429
Is voor onderhandse verkoop toestemming van de voorzieningenrechter nodig?
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018 (met noot)
T. Hutten
JOR 2018/310
Executie pandrecht op aandelen, Statutaire blokkeringsregeling, Voor onderhandse executoriale verkoop van verpande aandelen door de pandhouder met inachtneming van een blokkeringsregeling is toestemming van de voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW vereist,.
TijdschriftartikelDe executoriale verkoop van verpande aandelen, de blokkeringsregeling en de voorzieningenrechter
T.E. de Jonge
JBN 2018/55
In ECLI:NL:HR:2018:972 maakt de Hoge Raad een einde aan de discussie of toestemming van de voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW vereist is bij de executoriale verkoop van verpande aandelen door de pandhouder aan de andere aandeelhouder(s) uit hoofde van een statutaire blokkeringsregeling ex art. 2:198 lid 6 of de wettelijke blokkeringsregeling ex 2:195 lid 1 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-06-2018
FIP 2019, sign. 68
Executie pandrecht op aandelen.
TijdschriftartikelExecutoriale verkoop van aandelen en de blokkeringsregeling
F. Henke, L.H.K. Bogers
Bb 2019/31
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of een pandhouder bij een executoriale verkoop van aandelen met inachtneming van een statutaire blokkeringsregeling toestemming van de voorzieningenrechter nodig heeft. In dit artikel gaan de auteurs in op de implicaties van dit arrest voor de ondernemingsrechtelijke praktijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3463 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:213 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1592
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:308
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:308