Hoge Raad, 04-10-2019 / 18/02850


ECLIECLI:NL:HR:2019:1529
Datum04-10-2019
InhoudsindicatieProcesrecht. Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow NBW en art. 73 Ow NBW).
Recht.nl artikelVerzekeringsrechtelijke verjaring (16-10-2019)
Nu verzekeraar een aanspraak niet bij aangetekende brief (maar bij gewone brief) heeft afgewezen, is er volgens het hof geen nieuwe verjaringstermijn gaan lopen. De Hoge Raad gaat daar niet in mee. Van belang hierbij is dat artikel 7:942 BW in beginsel onmiddellijke werking heeft, aldus de Hoge Raad, zodat een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen op het moment dat de verzekeraar de vorderingen heeft afgewezen. Het hof dient daarom opnieuw te onderzoeken of de aanspraken van verzekerde op grond van dit artikel al dan niet zijn verjaard.
> Verzekeringsrechtelijke verjaring (Madelon Zweep, Ploum.nl)
> Afdoening van een vrijwaringsprocedure vr de hoofdzaak en verzekeringsrechtelijke verjaringsperikelen (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-10-2019
NJB 2019/2121
In een hoofdzaak vordert een opdrachtgever schadevergoeding van de aannemer wegens gebreken in het werk. Hoofdzaak en vrijwaring. Verjaring na afwijzing verzekeringsclaim.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-10-2019
RvdW 2019/1017
Procesrecht. Hoofdzaak en vrijwaringszaak; volgorde afdoening.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:270 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:609