Hoge Raad, 08-11-2019 / 19/01873


ECLIECLI:NL:HR:2019:1734
Meer over deze zaak:
★★★
CiteertitelRNL2019-512679
Datum08-11-2019
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. 'Slapend dienstverband'. Is werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer in te stemmen met voorstel om de arbeidsovereenkomst te beŽindigen onder toekenning van een vergoeding? Leent de maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) zich voor 'omgekeerde toepassing'? Verplichting op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap)? Invoering van de Wet compensatie transitievergoeding.
Recht.nl artikelWerkgever moet meewerken aan beŽindiging slapend dienstverband (Xella-arrest) (08-11-2019)
De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op prejudiciŽle vragen over de toelaatbaarheid van Ďslapende dienstverbandení. De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. Sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van slapende dienstverbanden. Op grond daarvan brengt de eis van goed werkgeverschap mee dat werkgevers werknemers niet slapend in dienstverband mogen houden.
> Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband' (Rechtspraak.nl)
> Werkgever moet meewerken aan het beŽindigen van een slapend dienstverband onder betaling van de wettelijke transitievergoeding (Blogarbeidsrecht.nl)
> Slapende dienstverbanden: ontslagplicht? (Boy Stenden, Dirkzwager.nl)
> Einde aan slapend dienstverband (Nysingh.nl)
> Slapend dienstverband beŽindigen? (Nick Poggenklaas, Vandiepen.com)
> Slapende dienstverbanden niet langer toelaatbaar (Vandoorne.com)
> Werkgever moet meewerken aan het beŽindigen van slapend dienstverband onder betaling van de wettelijke transitievergoeding (Erika Wies, Cassatieblog.nl)
> Over de werkgeversplicht tot beŽindiging van slapend dienstverbanden en betaling van transitievergoedingen aan Doornroosjes (Ruben Houweling, AR-updates.nl)
Recht.nl artikelEerste uitspraak over beŽindigen van slapend dienstverband na arrest Hoge Raad (03-12-2019)
Een eerste uitspraak over het beŽindigen van een Ďslapend dienstverbandí, nadat de Hoge Raad de knoop doorhakte dat een werkgever in beginsel gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een transitievergoeding. De uitzonderingen op deze hoofdregel worden aan de hand van de onderstaande uitspraak uiteengezet.
> Help ik moet slapende dienstverbanden beŽindigen, maar ik kan de transitievergoeding niet voorfinancieren (Dirkzwager.nl)
> Einde slapend dienstverband Ė extra tijd voor betalen transitievergoeding (Accountancyvanmorgen.nl)
> Transitievergoeding na 50 jaar werken: uitstel van betaling (Salarisnet.nl)
> Transitievergoeding en de oudere werknemer (Aegon.nl)
Recht.nl artikelKamerbrief over slapende dienstverbanden neemt onzekerheid weg (19-12-2019)
Met het Xella-arrest over slapende dienstverbanden heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven, maar ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Met een brief verschaft de minister van SZW duidelijkheid.
> Brief over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg (Potjonker.nl)
> Kamerbrief inzake Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers (Rijksoverheid.nl)
> Duidelijkheid slapende dienstverbanden (Holla.nl)
> Slapende dienstverbanden nog beŽindigen in 2019 kan voordelig zijn (Labrť.nl)
Recht.nl artikelEinde wachttijd voor 1 juli 2015, toch transitievergoeding (28-01-2020)
Bij een slapend dienstverband kan de werknemer toch aanspraak maken op de transitievergoeding, ook als het einde van de 104 weken wachttijd vůůr 1 juli 2015 ligt. Aangenomen werd dat de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 geen gevolgen zou hebben voor slapende dienstverbanden waarbij het einde van de twee jaar wachttijd vůůr 1 juli 2015 lag.
> Einde wachttijd voor 1 juli 2015 Ė toch transitievergoeding (Accountancyvanmorgen.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019
AR 2019/1182
Werkgever is op grond van goed werkgeverschap in de zin van artikel 7:611 BW gehouden mee te werken aan beŽindiging van slapend dienstverband, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019
NJB 2019/2500
Is de werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer in te stemmen met een voorstel tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding?
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019
RvdW 2019/1132
WWZ. 'Slapend dienstverband'. Verplichting werkgever tot instemming met beŽindiging onder toekenning vergoeding?
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019
Prg. 2019/289
Werknemer is langer dan twee jaar arbeidsongeschikt en heeft een Ďslapendí dienstverband. Is werkgever gehouden mee te werken aan opzegging, zodat transitievergoeding verschuldigd wordt?
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019 (met noot)
M.L.G. Otto
JAR 2019/312
Slapend dienstverband, Transitievergoeding, Goed werkgeverschap, Verplichting om dienstverband te beŽindigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 08-11-2019
RAR 2020/1
Leent de in het arrest Stoof/Mammoet door de HR geformuleerde maatstaf zich voor Ďomgekeerde toepassingí? Is een werkgever op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) verplicht in te stemmen met een voorstel van de werknemer om een Ďslapend dienstverbandí te beŽindigen onder toekenning van een vergoeding?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1847, Stoof/Mammoet ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2020:283
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2020:912
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2020:563
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2020:173
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2020:997
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2020:31
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2020:146
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:10266
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:9396
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:10491