Hoge Raad, 15-02-2019 / 17/06021


ECLIECLI:NL:HR:2019:236
Datum15-02-2019
InhoudsindicatieOndernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest van 2013.
Recht.nl artikelRelevantie rechtskennis voor bestuurdersaansprakelijkheid (15-02-2019)
Een verhuurder stelde de bestuurders van een vennootschap aansprakelijk omdat zij hebben bewerkstelligd of toegelaten dat huurgarantieverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hof concludeerde dat de onbekendheid van de bestuurders met een voor deze casus relevant arrest eraan in de weg stond dat hen een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De HR oordeelt dat uit de processtukken volgt dat de bestuurders hier weldegelijk mee bekend waren, zodat het hof hun aansprakelijkheid niet kon afwijzen. (Bron: Houthoff.com)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019 (met noot)
J.C.L. Verheijden
INS 2019/39
Hof wijst bestuurdersaansprakelijkheid onterecht af op grond van onbekendheid van bestuurders met rechtsregel uit HR Romania Beheer.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019
OR 2019/26
Vordering van verhuurder op de bestuurders van een vennootschap wegens niet nakoming van een garantieverplichting. Rechtbank en hof hebben de vordering afgewezen. Zijn bestuurder 1 en bestuurder 2 persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Relevantie onbekendheid van bestuurders met een rechtsregel voor ernstig verwijt-maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/91
Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019
NJB 2019/421
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelAansprakelijkheid bestuurders voor een huurgarantie
S. Parijs
JutD 2019/46
Op 15 februari 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap die een huurgarantie hebben afgegeven en deze niet konden nakomen. In het arrest stond de vraag centraal of de bestuurders van de garant persoonlijk aansprakelijk zijn indien de garant haar verplichtingen niet nakomt.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019 (met noot)
J.R. Everhardus
JIN 2019/42
Bestuurdersaansprakelijkheid, Beklamel-norm.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019
FIP 2019, sign. 122
Relevantie van rechtskennis voor bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelEenieder wordt geacht de wet te kennen… of toch niet? Verminderde aansprakelijkheid van bestuurders in verband met onbekendheid met rechtsregels
C.E.J.M. Hanegraaf
Bb 2019/28
In deze bijdrage bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad d.d. 15 februari 2019, (Beleggings- en Exploitatiemaatschappij Nieuwburen B.V.). In dit arrest is bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde in verband met niet-nakoming van een door de bestuurde rechtspersoon afgegeven garantie inzake een huurovereenkomst. In het kader van de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de bestuurders kan de onbekendheid van die bestuurders met een rechtsregel een rol spelen.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019
RvdW 2019/261
Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt?
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019 (met noot)
M. van Schoonhoven-Sloot
TvHB 2019/14
Bestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt, huurgarantie, concerngarantie, zekerheden, tekortkoming, faillissement (Beleggings- en exploitatiemaatschappij Nieuwburen B.V. / Verweerder 1 en 2)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019
RAV 2019/34
Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt?
TijdschriftartikelHoge Raad 15-02-2019 (met noot)
P.D. Olden, J.K.G. Meijer
JOR 2019/152
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders, Tweede categorie Ontvanger/Roelofsen, Vennootschap kan verplichtingen uit huurgarantie niet nakomen, Beroep op aansprakelijkheid in tweede categorie ziet niet uitsluitend op moment van afgifte huurgarantie maar ook op periode daarna.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1244 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3799
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3799