Hoge Raad, 11-01-2019 / 18/01429


ECLIECLI:NL:HR:2019:30
Datum11-01-2019
InhoudsindicatieProcesrecht. Art. 8:41 Awb; art. 6 en 13 EVRM. Heffen van griffierecht in een zaak die uitsluitend een boete betreft, is niet in strijd met het EVRM; geen ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen strafzaken behandeld door de bestuursrechter en die door de strafrechter.
Recht.nl artikelFiscale delicten: de ongelijkheid tussen straf- en bestuursrecht (16-01-2019)
Als je voor de strafrechter wordt gedaagd voor een fiscaal delict, dan heb je ten opzichte van de route via het bestuursrecht in elk geval het voordeel dat je geen griffierechten hoeft te betalen. Deze ongelijkheid is aan de orde gesteld bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. De belanghebbende in deze zaak vroeg zich met name af of de ongelijkheid gerechtvaardigd was in het geval dat in het bestuursrecht enkel een boete—en dus geen belastingheffing—ter discussie stond.
> Ongelijkheid tussen straf- en bestuursrecht (Mariëlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
> Heffing van griffierecht niet in strijd met EVRM of gelijkheidsbeginsel (Taxlive.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 11-01-2019
NJB 2019/221
Heffen van griffierecht in een zaak die uitsluitend een boete betreft, is niet in strijd met het EVRM
TijdschriftartikelHoge Raad 11-01-2019 (met noot)
F.J.P.M. Haas
BNB 2019/50
Heffen van griffierecht in een zaak die uitsluitend een boete betreft, is niet in strijd met het EVRM
TijdschriftartikelHoge Raad 11-01-2019 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
FED 2019/47
Heffen van griffierecht in een zaak die uitsluitend een boete betreft, is niet in strijd met het EVRM
TijdschriftartikelHoge Raad 11-01-2019
JOM 2019/255
Heffing van griffierecht, Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling, Strafzaken.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-01-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/4.21
Heffen van griffierecht in een zaak die uitsluitend een boete betreft, is niet in strijd met het EVRM
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9393 ★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2007:1220JUD002163803