Hoge Raad, 19-04-2019 / 18/01971


ECLIECLI:NL:HR:2019:580
Meer over deze zaak:
Datum19-04-2019
InhoudsindicatieProcesrecht. Herstelarrest hof waarin overweging in overeenstemming is gebracht met dictum. Doorbreking rechtsmiddelenverbod. Is sprake van kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv? Onjuist oordeel dat dictum bepalend is. Samenhang met 18/00574.
Recht.nl artikelOnverenigbaarheid dictum en overweging, geen herstel mogelijk; dwangsom bij bevel zich te onthouden van verrekening c.a. (30-04-2019)
Bevel zich te onthouden van iedere vorm van opschorting of verrekening totdat in de bodemprocedure over het bestaan van een vordering is beslist, is geen veroordeling tot betaling van een geldsom. Aan het bevel kan daarom een dwangsom worden verbonden.
> Onverenigbaarheid dictum en overweging, geen herstel mogelijk; dwangsom bij bevel zich te onthouden van verrekening c.a. (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
NJB 2019/930
Is sprake van kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/186
Is sprake van kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RvdW 2019/563
Is sprake van kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2019/33
Doorbrekingsjurisprudentie, Kennelijke fout, Uitleg dictum.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:159
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:579
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:844 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:715
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:579