Hoge Raad, 12-04-2019 / 17/05108


ECLIECLI:NL:HR:2019:590
Datum12-04-2019
InhoudsindicatieFinancieel recht. Effectenlease (Dexia). Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast. Advisering en schadeverdeling. Buitengerechtelijke kosten en van kleur verschieten ex art. 6:96 lid 3 BW en art. 241 Rv. Geen belang bij slagen klacht in principaal cassatieberoep i.v.m. gegrondheid klacht in voorwaardelijk incidenteel beroep.
Recht.nl artikelDirecte advisering financiŽle instelling: meer oplettendheid bij consument vereist (15-04-2019)
De Hoge Raad bevestigt dat van een afnemer meer oplettendheid mag worden verwacht als deze direct door een financiŽle instelling wordt geadviseerd dan wanneer de afnemer geadviseerd wordt door een tussenpersoon. Een afnemer mag er namelijk van uitgaan dat een tussenpersoon onafhankelijk en deskundig is. De afnemer hoeft dan minder snel bedacht te zijn op niet-vermelde risico's. De afnemer dient er daarentegen bij directe advisering rekening mee te houden dat de financiŽle instelling primair zijn eigen producten zal willen verkopen.
> Directe advisering Dexia: meer oplettendheid bij consument vereist (Houthoff.com)
> Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang en stelplicht en bewijslast (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 12-04-2019
NJB 2019/850
Negatieve verklaring voor recht
TijdschriftartikelHoge Raad 12-04-2019
RvdW 2019/488
Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-04-2019 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2019/238
Effectenlease (Dexia). Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang; stelplicht en bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-04-2019 (met noot)
C.W.M. Lieverse
JOR 2019/160
Effectenlease Dexia, Belang Dexia bij einde aan onzekerheid versus belang eiser om ontwikkelingen in rechtspraak af te wachten, Voldoende belang in zin van art. 3:303 BW voor toewijzing verklaring voor recht.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-04-2019 (met noot)
D.M.A. Gerdes, T.R.G. Leyh
NTHR 2019, 4, p. 188
Effectenlease.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7423 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:586 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR6164 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6577 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2254
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2253
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3134
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4435
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2751
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3837
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2966
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2965
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3564
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2104
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5266
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5241
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4185
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2131