Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 26-06-2018 / CUR201600301


ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:140
Datum26-06-2018
InhoudsindicatieDe Inspecteur is in de beroepsfase volledig aan belanghebbende tegemoetgekomen door de voorlopige aanslag te vernietigen. Vooropgesteld wordt dat wanneer een belanghebbende geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, als regel de door hem in beroep gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Van deze regel kan worden afgeweken indien de noodzaak tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van de belanghebbende. Daarvan is in dit geval geen sprake, zodat belanghebbende in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:54 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:392 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO7526 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:43 ★★★