Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 12-01-2017 / 100.00123/12en H 12/2016


ECLIECLI:NL:OGHACMB:2017:233
Datum12-01-2017
InhoudsindicatieOpzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting in de jaren 2006-2010 (minstens NAf 1.684.950,-- niet opgegeven) en het niet, althans niet tijdig, doen van aangiften belasting op de bedrijfsomzetten in de jaren 2006-2007 (nadeel daarvan is geschat op NAf 253.558,80). Het ligt bij een rechtspersoon, zoals de verdachte, in de rede om een geldboete op te leggen. Weliswaar is de verdachte op dit moment naar het zich laat aanzien een "slapende onderneming" zonder inkomsten en bezittingen, maar daar staat een lange executieverjaring tegenover. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat een geldboete van NAf 3.500.000,-- een juiste reactie op de bewezen verklaarde feiten is. Vanwege een schending van de redelijke termijn wordt daarop NAf 4.700,-- in mindering gebracht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★