Parket bij de Hoge Raad, 24-06-2005 / C01/189HR


ECLIECLI:NL:PHR:2005:AT5466
Meer over deze zaak:
Datum24-06-2005
Inhoudsindicatie24 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C01/189HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, incidenteel verweerder, advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli, t e g e n de erfgenamen van wijlen [betrokkene 1], in leven wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, incidenteel eisers, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink.1. Het geding in feitelijke instanties...
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9494 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5466 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5466 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1164 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:145
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2413