Parket bij de Hoge Raad, 21-03-2008 / 43066


ECLIECLI:NL:PHR:2008:BA9380
Datum21-03-2008
InhoudsindicatieArtikel 8:75 Awb; artikel 7:15, lid 2 Awb; artikel 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht; artikel 239 CDW. Geen belang bij het beroep? De belanghebbende had om schadevergoeding verzocht. Bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat een hoger bedrag aan proceskosten wordt vergoedt dan het forfait? Heeft de Inspecteur bij de uitspraak op bezwaar zijn bestreden beschikking herroepen? Samenloop van de procedure gericht op vernietiging van de uitnodiging tot betaling en een procedure tot verkrijging van kwijtschelding/terugbetaling ex artikel 239 CDW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU0903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AV0634 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ7718
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AV7279
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2003:AO1293
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8869 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0655 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2292 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1705 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK1034 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AV0634 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP6033
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO3708