Parket bij de Hoge Raad, 30-09-2008 / 01750/07 P


ECLIECLI:NL:PHR:2008:BE9808
Datum30-09-2008
InhoudsindicatieOntneming. 1. Overschrijding redelijke termijn. 2. Hoger ontnemingsbedrag na terugwijzing HR. 3. Overweging ten overvloede. Ad 1. HR verwijst o.m. naar HR LJN BD2578. Ad 2. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat het Hof na terugwijzing door de HR een hoger ontnemingsbedrag vaststelt dan het Hof de eerste maal heeft gedaan. Ad 3. Tegen een overweging ten overvloede gegeven kan in cassatie niet worden geklaagd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BE9808 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BE9808 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★