Parket bij de Hoge Raad, 10-07-2009 / 43436


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BA4679
Datum10-07-2009
Inhoudsindicatie- artikel 70c, lid 2, Wet IB 1964 - vaststelling verkrijgingsprijs aandelen na omzetting turbovordering in kapitaal - materieel terugwerkende kracht van per 1 januari 1997 ingevoerd nieuw aanmerkelijkbelangregime niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM - artikel Art. 20c, lid 6, Wet IB 64. Tussentijdse verliezen uit aanmerking belang. Ophoging van verkrijgingsprijs met aanmerkelijk belang verlies niet mogelijk in geval daadwerkelijke verliesneming heeft plaatsgevonden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BA4679 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AY7392
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN8728 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BA4679 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0371 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AY7392
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1427