Parket bij de Hoge Raad, 29-01-2010 / 09/00505


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BK2007
Meer over deze zaak:
Datum29-01-2010
InhoudsindicatieProcesrecht; arbitrage. Vraag of procespartijen de aantekeningen van de secretaris van een scheidsgerecht, die tijdens de behandeling zijn opgemaakt, kunnen opeisen. Beleidsvrijheid arbiters, die niet wordt doorkruist door art. 843a Rv. Informatie- en verantwoordingsplichten arbiters; art. 7:403 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2007 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:AM7927 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG9050
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2007 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG9050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483