Parket bij de Hoge Raad, 30-03-2010 / 08/02613 P


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BK2142
Datum30-03-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. Voor zover het middel betoogt dat het door het hof vastgestelde rolverdeling tussen X en betrokkene, en daarmee de toerekening van het vastgestelde totale w.v.v. voor drievierde deel aan betrokkene, moet kunnen worden ontleend aan de bewijsmiddelen, stelt het een eis die het recht niet kent. Voldoende is dat van die vastgestelde rolverdeling uit het onderzoek ttz. is gebleken. Nu in cassatie niet zonder meer kan blijken dat het hof wat betreft het in het middel aangevallen oordeel over de ondergeschikte aard van de rol van X heeft beraadslaagd en beslist nav. het onderzoek ttz., had het Hof i.c. dat oordeel dienen te verduidelijken. Voor zover het middel daarover klaagt is het terecht voorgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5629 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8125 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1768 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1400