Parket bij de Hoge Raad, 26-01-2010 / 08/05244


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BK5619
Datum26-01-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De klacht dat het Hof in strijd met het recht op een eerlijk proces a.b.i. art. 6 EVRM een verklaring die verdachte bij de politie heeft afgelegd zonder dat hij daaraan voorafgaand in de gelegenheid was gesteld een advocaat te raadplegen, bij de bewijsvoering heeft betrokken, kan niet voor het eerst in cassatie worden aangevoerd, aangezien de beoordeling daarvan een onderzoek van feitelijke aard zou vergen (vgl. HR LJN BH3084).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3084 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3081 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK5619
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6235
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM2467
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK5619