Parket bij de Hoge Raad, 16-02-2010 / 08/02483 P


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BK7052
Datum16-02-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. Redelijke termijn. Specifiek voor ontnemingszaken geldende omstandigheden kunnen meebrengen dat meer dan 2 jaren kunnen zijn verlopen zonder dat van een overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM kan worden gesproken (HR LJN AW0254). In dat licht bezien noopte de enkele, niet toegelichte opmerking van de raadsman over de redelijke termijn het Hof niet tot een ander of anders gemotiveerd oordeel dan dat het tijdsverloop () het hof geen aanleiding tot matiginggeeft.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB3200 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2913 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7386 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AQ8491 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW0254 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD8914 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK7052
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK7052