Parket bij de Hoge Raad, 02-11-2010 / 08/04341 P


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL9050
Datum02-11-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn en betekening verstekmededeling. De verstekmededeling is niet aan de akte van uitreiking gehecht. Uit de stukken van het geding kan worden afgeleid dat de akte van uitreiking betrekking heeft op de uitreiking van de verstekmededeling, zodat moet worden aangenomen dat deze binnen een jaar na de uitspraak rechtsgeldig is betekend op de in art. 588.1.b.3 Sv voorziene wijze en aldus niet kan worden gesteld dat het OM bij de betekening van de verstekmededeling niet de nodige voortvarendheid heeft betracht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT5840 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL9050
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL9050